خرید و فروش و قیمت خودرو سمند در بم

سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۷
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سمند LX EF7 گازسوز، مدل ۱۳۸۷
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۱۱۸,۰۰۰ کیلومتر ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۴
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۴
۱۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
پریروز
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۴
سمند SE، مدل ۱۳۹۴
۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۲
۲۹۲,۶۳۳ کیلومتر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند X7 دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۲
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX EF7 بنزینی، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۲۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
۱,۱۱۱ کیلومتر غیرقابل نمایش
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۸
۳۲,۰۰۰ کیلومتر ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر توافقی
هفتهٔ پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۲
سمند EL دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
سمند EL دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۵۶,۰۰۰ کیلومتر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
سمند فروشی
۷۵,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۲ هفته پیش
سمند فروشی
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۶
۳۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
سمند EL دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
۳۵,۰۰۰ کیلومتر ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند EL دوگانه‌ سوز، مدل ۱۳۸۶
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۳
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۲
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
سمند EL بنزینی، مدل ۱۳۸۲
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
۲۲۰,۰۰۰ کیلومتر غیرقابل نمایش
۳ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۸۸
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۵
سمند LX ساده، مدل ۱۳۹۰
۰ کیلومتر جهت معاوضه
۳ هفته پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
سمند SE، مدل ۱۳۹۰
سمند ef7
۱۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بعدی