اتصال برقرار شد

زیور آلات زمرد

زمرد معدنی تراش کهنه افغانستان

کارکرده
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
زمرد معدنی تراش کهنه افغانستان

بارخونه نگین های زمرد معدنی افغانستان

کارکرده
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
بارخونه نگین های زمرد معدنی افغانستان

زمرد معدنی زامبیا خوشرنگ و شفاف

کارکرده
۴۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
زمرد معدنی زامبیا خوشرنگ و شفاف

زمرد معدنی تراش دار ۲۵ قیراطی

کارکرده
۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
زمرد معدنی تراش دار ۲۵ قیراطی

انگشتر پنج نگین زمرد کلمبیا رکاب دستی

کارکرده
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر پنج نگین زمرد کلمبیا رکاب دستی

انگشتر زمرد کلمبیا معدنی

کارکرده
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر زمرد کلمبیا معدنی

زمرد تراش اشکی معدنی

کارکرده
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
زمرد تراش اشکی معدنی

انگشتر زمرد شفاف کلمبیا تراش مربع کهنه

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر زمرد شفاف کلمبیا تراش مربع کهنه

انگشتر زمرد افغانستان

کارکرده
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر زمرد افغانستان

انگشتر نقره زمرد آیه من یتق الله دستی

کارکرده
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر نقره زمرد آیه من یتق الله دستی

انگشتر آیه من یتق الله روی زمرد کلمبیا

کارکرده
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر آیه من یتق الله روی زمرد کلمبیا

زمرد دراگون تراش کهنه

در حد نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
زمرد دراگون تراش کهنه

زمرد معدنی زامبیا ۱۸۳۷ قیراطی

کارکرده
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
زمرد معدنی زامبیا ۱۸۳۷ قیراطی

انگشتر زمرد معدنی پنجشیر افغانستان

کارکرده
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر زمرد معدنی پنجشیر افغانستان

گردنبند زمرد

نو
۱۴۸,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات دست ساز رزالین در تهران
گردنبند زمرد
بعدی

زیور آلات زمرد