بوقلمون

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
بوقلمون
در حیوانات مزرعه
۱۰+ آگهی
بوقلمون
در خوردنی و آشامیدنی
کمتر از ۵ آگهی
بوقلمون
در خدمات
کمتر از ۵ آگهی

خرید و فروش بوقلمون

۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اصفهان
خرید و فروش بوقلمون

تخم بوقلمون برنزه

۳۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در مشهد
تخم بوقلمون برنزه

بوقلمون نر و ماده

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در اصفهان
بوقلمون نر و ماده

فروش بوقلمون پرواری

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در بیرجند
فروش بوقلمون پرواری

جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در مشهد
جوجه بوقلمون بیوتی فوق سنگین

بوقلمون نر درشت چاق و چله صالح آباد هستم

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در مشهد
بوقلمون نر درشت چاق و چله صالح آباد هستم

بوقلمون نر سالم

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در مشهد
بوقلمون نر سالم

پخش گوشت بوقلمون

۱۶۷,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
پخش گوشت بوقلمون

بوقلمون 40روزه برنز انگلیسی

۲۴۵,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در اصفهان
بوقلمون 40روزه برنز انگلیسی

بوقلمون گوشتی

۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در مشهد
بوقلمون گوشتی

بوقلمون ماده تخمی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در مشهد
بوقلمون ماده تخمی

تخم بوقلمون

۳۵,۰۰۰ تومان
دیروز در اصفهان
تخم بوقلمون

۳عدد بوقلمون انگلیسی نر

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
۳عدد بوقلمون انگلیسی نر

جوجه بوقلمون

۲۲۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
جوجه بوقلمون

تخم بوقلمون برنز و بوربون نطفه دار

۶۵,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
تخم بوقلمون برنز و بوربون نطفه دار

جوجه بوقلمون برنز یک ماهه و ۴۰ روزه

۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
جوجه بوقلمون برنز یک ماهه و ۴۰ روزه

جوجه بوقلمون بیوتی ۶فوق سنگین

۳۶۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بیرجند
جوجه بوقلمون بیوتی ۶فوق سنگین

بوقلمون نر وماده محلی فروش

۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اصفهان
بوقلمون نر وماده محلی فروش

تخم نطفه دار بوقلمون برنز تضمینی

۶۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
تخم نطفه دار بوقلمون برنز تضمینی

جوجه یک ماهه بوقلمون آماده تحویل

۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
جوجه یک ماهه بوقلمون آماده تحویل

فروش جوجه بقلمون برنز انگلیس یکماه

۲۴۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
فروش جوجه بقلمون برنز انگلیس یکماه

بوقلمون پروار

۱۳۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
بوقلمون پروار

تخم نطفه دار بوقلمون برنز تضمینی

۶۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
تخم نطفه دار بوقلمون برنز تضمینی
بعدی