سگ آلابای

پریروز در اهواز
سگ آلابای

سگ الابای ترکمن

پریروز در تبریز
سگ الابای ترکمن

سگ الابای ترکمن

۵ روز پیش در تبریز
سگ الابای ترکمن

واگذاری سگ آلابای

۵ روز پیش در شیراز
واگذاری سگ آلابای

سگ الابای نگهبان

هفتهٔ پیش در شیراز
سگ الابای نگهبان

واگذاری سگ الابای

۲ هفته پیش در تبریز
واگذاری سگ الابای

سگ آلابای سفید

۲ هفته پیش در تبریز

سگ آلابای

۲ هفته پیش در تبریز
سگ آلابای

واگذاری آلابای کایو روسی

۶ روز پیش در تبریز
واگذاری آلابای کایو روسی

یک جفت آلابای

۹ هفته پیش در شیراز
یک جفت    آلابای

نژاد آلایای

هفتهٔ پیش در تبریز
نژاد آلایای

واگذاری سگ

هفتهٔ پیش در تبریز
واگذاری سگ

سگ ماده ادامچیل

۶ روز پیش در تبریز
سگ ماده ادامچیل

سگ نگهبان از نژاد کانگال

۴ هفته پیش در تبریز
سگ نگهبان از نژاد کانگال

واگذاری تعدادی سگ سرابی وژرمن نگهبان

نردبان شدهدر تبریز
واگذاری تعدادی سگ سرابی وژرمن نگهبان

سگ ۸ ماهه ژرمن پیت بول

۲ هفته پیش در شیراز
سگ ۸ ماهه ژرمن پیت بول

واگذاری سگ سه توله سگ ماده روتوایلر دوماهه

۳ هفته پیش در تبریز
واگذاری سگ سه توله سگ ماده روتوایلر دوماهه

سگ فیندو سرابی بیستی

۲ هفته پیش در تبریز
سگ فیندو سرابی بیستی

سگ کانگال نرماده18ماهه

۲ هفته پیش در تبریز
سگ کانگال نرماده18ماهه
بعدی