اتصال برقرار شد

غاز

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
غاز
در حیوانات مزرعه
۳۰+ آگهی

غاز

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تبریز
غاز

تخم قوغاز اکراینی و غاز محلی

۲۵,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در کرج
تخم قوغاز اکراینی و غاز محلی

تخم قوقاز

۲۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کرج

تخم قو غاز،تخم غاز نطفه دار،قو غاز

۳۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کرج
تخم قو غاز،تخم غاز نطفه دار،قو غاز

فروش یه جفت غاز داشتی درشت و چاق

۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بوشهر
فروش یه جفت غاز داشتی درشت و چاق

جوجه غاز نژاد نرماندی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بوشهر
جوجه غاز نژاد نرماندی

فروش یه عدد قاز محلی نر یا معاوضه با قاز ماده

۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تبریز
فروش یه عدد قاز محلی نر یا معاوضه با قاز ماده

دو عدد قوقاز

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تبریز
دو عدد قوقاز

یک عدد قوقاز نر،

۶۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تبریز
یک عدد قوقاز نر،

غاز

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کرج
غاز

تخم قوقاز

۴۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بوشهر
تخم قوقاز

قوغاز و غاز و اردک

۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بوشهر
قوغاز و غاز و اردک

یک عدد قو غاز نر سفید

۷۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تبریز
یک عدد قو غاز نر سفید

قو غاز و قاز معمولی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تبریز
قو غاز و قاز معمولی

مرغ‌وخروس‌‌وقو‌غاز

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تبریز
مرغ‌وخروس‌‌وقو‌غاز

قو غاز

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تبریز
قو غاز

تخم قو غاز اوکراینی سفید نطفه دار

۳۵,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بوشهر
تخم قو غاز اوکراینی سفید نطفه دار

تخم مرغ بو غاز بفروش می رسد

۳ روز پیش در تبریز
تخم مرغ بو غاز بفروش می رسد

قو غاز ماده

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بوشهر
قو غاز ماده

غاز محلی سر بریدنی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تبریز
غاز محلی سر بریدنی

تخم سفید از غاز وقوغاز سفید به شرط نطفه

۲۵,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کرج
تخم سفید از غاز وقوغاز سفید     به شرط نطفه

30عدد تخم غازسفید نطفه دار دارم

۴ روز پیش در تبریز

۲عدد قاز

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در بوشهر
۲عدد قاز

سه عددقاز فروشی

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بوشهر
سه عددقاز فروشی
پیشنهاد جستجوی جدید
غاز
در حیوانات مزرعه
۳۰+ آگهی
جوجه غاز
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
قو غاز
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۱۰ آگهی
بعدی

غاز