اتصال برقرار شد

ترانس برق

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
ترانس برق
در کالای دیجیتال
کمتر از ۵ آگهی
ترانس برق
در کالای دیجیتال
کمتر از ۵ آگهی
ترانس برق
در مصالح و تجهیزات ساختمان
کمتر از ۵ آگهی

ترانس تقویت برق

نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
ترانس تقویت برق

ترانس تقویت برق

نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
ترانس تقویت برق

ترانس برق۱۲ کاوا

نو
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
ترانس برق۱۲ کاوا

ترانس تقویت برق

نو
۲۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
ترانس تقویت برق

ترانس برق۱۰ کاوا

نو
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
ترانس برق۱۰ کاوا

ترانس برق

نو
۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
ترانس برق

ترانس تقویت برق

نو
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
ترانس تقویت برق

ترانس برق فاراتل ۱۱ کیلویی

در حد نو
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کرج
ترانس برق فاراتل ۱۱ کیلویی

انواع استابلایزر ترانس برق لومن الکتریک

پریروز در قم
انواع استابلایزر ترانس برق لومن الکتریک

ترانس افزاینده برق

در حد نو
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کرج
ترانس افزاینده برق

ترانس برق استابلایزر دستی مناسب باغ ویلا پمپ آب

نو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کرج
ترانس برق استابلایزر دستی مناسب باغ ویلا پمپ آب

برقکار،کنتوربرق،تقویت برق /ترانس برق،استابلایزر

۶ روز پیش در کرج

ساخت و فروش انواع پمپ و الکترو متور .ترانس برق

نو
۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۷ روز پیش در اهواز
ساخت و فروش انواع پمپ و الکترو متور .ترانس برق

ترانس تقویت برق ۸ کیلوات اتومات

در حد نو
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کرج
ترانس تقویت برق ۸ کیلوات اتومات

ترانس برق

نو
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
ترانس برق

ترانس برق

نو
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
ترانس برق

ترانس تقویت برق

نو
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
ترانس تقویت برق

ترانس برق 6 کیلو

نو
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
ترانس برق 6 کیلو

محافظ برق

نو
۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه البرز ترانس در کرج
محافظ برق

ترانس تقویت برق باغ ویلا(سهلیه،تهراندشت،کردان)

نو
۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه الکتریکی لاله زار در کرج
ترانس تقویت برق باغ ویلا(سهلیه،تهراندشت،کردان)

ترانس برق

در حد نو
۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کرج
ترانس برق

تثبیت کننده برق فاراتل ترانس استابلایزر

نو
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه الکتریکی لاله زار در کرج
تثبیت کننده برق فاراتل ترانس استابلایزر

ترانس دستی 10کاوا برند پاکس تقویت کننده ولتاژبرق

نو
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پرتو ترانس کیهان در کرج
ترانس دستی 10کاوا برند پاکس تقویت کننده ولتاژبرق

ترانس تبدیل برق ۲۲۰ولت به ۱۲۰ولت

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
ترانس تبدیل برق ۲۲۰ولت به ۱۲۰ولت
پیشنهاد جستجوی جدید
ترانس برق
در کالای دیجیتال
کمتر از ۵ آگهی
ترانس برق
در کالای دیجیتال
کمتر از ۵ آگهی
ترانس برق
در مصالح و تجهیزات ساختمان
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

ترانس برق