اتصال برقرار شد

سمپاش

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
سمپاش
در ماشین‌آلات صنعتی
کمتر از ۵ آگهی

موتوراب(موتور برق کفکش علفزن چاله کن)موتور اب

نو
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ارتا موتور در کرج
موتوراب(موتور برق کفکش علفزن چاله کن)موتور اب

مجموعه موتور برق نو موتوربرق ا

نو
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
مجموعه موتور برق نو موتوربرق ا

موتور apsموتور برق کم صدا موتوربرق بدون نوسان

نو
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
موتور apsموتور برق کم صدا موتوربرق بدون نوسان

سم پاشی ۲۴ساعت برای حشرات/ سمی وغیرسمی/ سمپاش

۲۲ ساعت پیش در اهواز
سم پاشی ۲۴ساعت برای حشرات/ سمی وغیرسمی/ سمپاش

سمپاش برقی.شارژی.فرغونی

نو
۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه گرین پمپ در کرج
سمپاش برقی.شارژی.فرغونی

اکسویژن موتور برق ۵۵۴۱ موتوربرق ادوات صنعتی

نو
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
اکسویژن موتور برق ۵۵۴۱ موتوربرق ادوات صنعتی

کفکش کف کش شناور

نو
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
کفکش کف کش شناور

دستی سمپاش ۲۰ لیتری سم پاش سمپاچ

نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
دستی سمپاش ۲۰ لیتری سم پاش سمپاچ

موتور برق۳گانه سوز استار7،موتوربرق ۸ کیلو وات صنعت

نو
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه بابا برقی در کرج
موتور برق۳گانه سوز استار7،موتوربرق ۸ کیلو وات صنعت

سمپاش فرغونی

نو
۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه گرین پمپ در کرج
سمپاش فرغونی

شهر موتور برق پارس موتوربرق

نو
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
شهر موتور برق پارس موتوربرق

۱۲ولت کفکش برق ماشین کف کش

نو
۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
۱۲ولت کفکش برق ماشین کف کش

سم پاش ۵۰۹۸ سمپاش ۴ چرخ فورقونی و مدل دیگر

نو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
سم پاش ۵۰۹۸ سمپاش ۴ چرخ فورقونی و مدل دیگر

۳۸۵۰موتور برق وزن و ابعاد کم موتوربرق

نو
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
۳۸۵۰موتور برق وزن و ابعاد کم موتوربرق

استیل کفکش ۵۲متری کف کش ۲اینچ لجنکش برقی

نو
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
استیل کفکش ۵۲متری کف کش ۲اینچ لجنکش برقی

توان کفکش تنوع کف کش از۱۲ متر الی ۲۰۰متر

نو
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
توان کفکش تنوع کف کش از۱۲ متر الی ۲۰۰متر

کوره موتور برق ۳کیلووات موتوربرق مدل ۳۷۰۰

نو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
کوره موتور برق ۳کیلووات موتوربرق مدل ۳۷۰۰

۵ونیم کیلوات موتور برق بایسو موتوربرق جوشکاری

نو
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
۵ونیم کیلوات موتور برق بایسو موتوربرق جوشکاری

موتور پمپ(کف کش )

نو
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
موتور پمپ(کف کش )

لجن کش ۲۳۶۷ کفکش و پمپ اب واحد

نو
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
لجن کش ۲۳۶۷ کفکش و پمپ اب واحد

راد پمپ کفکش چین کف کش ۵۰۸

نو
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
راد پمپ کفکش چین کف کش ۵۰۸

گروه خدماتی سمپاشی وگندزدایی سمپاشان استان سم پاشی

۴ روز پیش در اهواز
گروه خدماتی سمپاشی وگندزدایی سمپاشان استان سم پاشی

اسپینارو موتور برق کیلووات موتوربرق بنزین

نو
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پارس رونیکس در کرج
اسپینارو موتور برق کیلووات موتوربرق بنزین

موتوربرق tsj موتور برق ایمر موتور برق کواکس

نو
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ارتا موتور در کرج
موتوربرق tsj موتور برق ایمر موتور برق کواکس
پیشنهاد جستجوی جدید
سمپاش
در ماشین‌آلات صنعتی
کمتر از ۵ آگهی
سمپاشی
در خدمات نظافت
کمتر از ۵ آگهی
سمپاشی
در خدمات باغبانی و درختکاری
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

سمپاش