اتصال برقرار شد

ماشین علف زن

دلر صنعتی پوکا سیم پیچی مس با کارانتی

نو
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار برادران کربلایی مرکزی در قم
دلر صنعتی پوکا  سیم پیچی مس  با کارانتی

هیلتی بتن کن چکش تخریب پیکور بزرگ و کوچک

نو
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار چک کارواش فرز هیلتی دریل در مشهد
هیلتی بتن کن چکش تخریب پیکور بزرگ و کوچک

کارواش خانگی دینامی ذغالی ماشین شور

نو
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار پوکا دریل فرز موتور برق در مشهد
کارواش خانگی دینامی ذغالی ماشین شور

موتور برق

نو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار سپه در قم
موتور برق

کمپرسور بادفندکی پمپ باد ماشین خودرو

نو
۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان
فروشگاه چکی هیلتی کارواش موتور برق فرز در مشهد
کمپرسور بادفندکی پمپ باد ماشین خودرو

ماشین شور کارواش زغالی خونگی دینامی

نو
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار پوکا دریل فرز موتور برق در مشهد
ماشین شور کارواش زغالی خونگی دینامی

کارواش خانگی ماشین شور حیاط

نو
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار پوکا دریل فرز موتور برق در مشهد
کارواش خانگی ماشین شور حیاط

بکس بادی 3/4 تایوانی ماشین سنگین * جعبه

نو
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار پوکا دریل فرز موتور برق در مشهد
بکس بادی 3/4 تایوانی ماشین سنگین * جعبه

کارواش نیمه صنعتی خانگی ماشین شور

نو
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار پوکا دریل فرز موتور برق در مشهد
کارواش نیمه صنعتی خانگی ماشین شور

کارواش اتوماتیک ماشین شور

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار پوکا دریل فرز موتور برق در مشهد
کارواش اتوماتیک ماشین شور

پمپ کفکش برق 12 ولت ماشین 1 اینچ تمام مس 20

نو
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار پوکا دریل فرز موتور برق در مشهد
پمپ کفکش برق 12 ولت ماشین 1 اینچ تمام مس 20

دستگاه علف زن علف تراش بنزینی کوله ای پشتی

نو
۲,۵۹۸,۰۰۰ تومان
فروشگاه توس ابزار در مشهد
دستگاه علف زن علف تراش بنزینی کوله ای پشتی

علف زن پشتی توس ماشین علفزن همراه 2 تیغ

نو
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار پوکا دریل فرز موتور برق در مشهد
علف زن پشتی توس ماشین علفزن همراه 2 تیغ

کارواش دینامی شستن ماشین

نو
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار پوکا دریل فرز موتور برق در مشهد
کارواش دینامی شستن ماشین

علف زن توس ماشین علفزن براش کاتر

نو
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار پوکا دریل فرز موتور برق در مشهد
علف زن توس ماشین علفزن براش کاتر

دستگاه جوش جوشکاری تا الکترود 2/5 و 3

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پخش ابزار پوکا موتور برق کفکش در مشهد
دستگاه جوش جوشکاری تا الکترود 2/5 و 3

پولیش ماشین

نو
۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ابزار چک کارواش فرز هیلتی دریل در مشهد
پولیش ماشین

بیلر کشاورزی

نو
۱۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه ماشین آلات کشاورزی خسروی در مشهد
بیلر کشاورزی

سنگ رو میزی KAT رومیزی دوکله

نو
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پخش ابزار پوکا موتور برق کفکش در مشهد
سنگ رو میزی KAT رومیزی دوکله
بعدی

ماشین علف زن