خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در داراب

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۱۸,۲۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸

۱۳۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
دیروز
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۵۲,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ CNG

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰ CNG

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید ۱۳۱SE، مدل ۱۳۹۶

۱۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۶

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید 131SE مدل 90 بنزینی شهر داراب

۱۶۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131SE مدل 90 بنزینی شهر داراب

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۵ روز پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۵

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۲۳۸,۵۵۳ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۶۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۳

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

۴۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 دوگانه سوز، مدل ۱۳۹۳

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰

۱۳۳,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۰

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲

۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۲

پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۹۰

پراید 131 SX، مدل ۱۳۸۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SX، مدل ۱۳۸۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹

۳۱,۰۰۰ کیلومتر
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۹
بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 در داراب