خرید و فروش و قیمت خودرو پراید 131 EX در داراب

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹

۳۴,۰۰۰ کیلومتر
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۹

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰

۴۴۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۰

پراید ۹۰

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید ۹۰

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۷

۱۲۳,۴۵۹ کیلومتر
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۷

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲

۱۹۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۲

پراید 89 تروتمیز از 93سره

۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 89 تروتمیز از 93سره

پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸

۳۳,۳۳۳ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
پراید 131 EX، مدل ۱۳۹۸
بعدی