خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در داراب

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

۵۶,۰۰۰ کیلومتر
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

پراید، صبا مدل ۱۳۸۲ درحد عروسک

۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز
پراید، صبا مدل ۱۳۸۲ درحد عروسک

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۲

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

۱۳۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۴

پراید صندوق دار صبا، مدل1387

۳۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید صندوق دار صبا، مدل1387

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵فرمان هیدرولیک

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۵فرمان هیدرولیک

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

۴۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۴

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۴

پراید صبا بنزینی، مدل ۱۳۸۷

۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صبا بنزینی، مدل ۱۳۸۷

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۷

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۷۷

پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۰

۱,۲۲۳ کیلومتر
۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۰

پراید۱۳۱ ، مدل۱۳۸۶

۲۳۲,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید۱۳۱ ، مدل۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش

فروش پراید 77

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
فروش پراید 77

پراید صندوق‌دار مدل ۸۲

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
آگهی‌های مشابه در شهرهای اطراف
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۳

سیرجان ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق دار بنزینی مدل ۸۴

سیرجان ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۹

سیرجان ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید مدل ۱۳۸۹ سالم و بکر

جهرم ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

فسا ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

فسا غیرقابل نمایش

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

سیرجان ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

سیرجان ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

سیرجان ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

نی‌ریز ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

لار ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

فسا ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

سیرجان ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید ۱۳۱ مدل ۸۸دوگانه cng

سیرجان ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۷۹

نی‌ریز ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

نی‌ریز ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۸۸

سیرجان ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

فسا ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۷

فسا ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۱

سیرجان غیرقابل نمایش

بعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید صندوق‌دار در داراب