اتصال برقرار شد

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در داراب

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

۲۹۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۳

پراید 87

۴۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید  87

وانت پراید 151 SE، مدل ۱۴۰۱

۰ کیلومتر
غیرقابل نمایش
۴ روز پیش

پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳

۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
پراید 131 TL، مدل ۱۳۹۳

پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳

۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار LPG، مدل ۱۳۸۳

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

پراید ۱۳۱ سفید مدل۸۸

۴۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید ۱۳۱ سفید مدل۸۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

۲۷۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید صندوق‌دار بنزینی، مدل ۱۳۸۸

پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۶

۲۶۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
پراید هاچبک، مدل ۱۳۸۶

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

۲۳۳,۲۹۵ کیلومتر
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۹

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۸

پراید۱۱۱مدل۱۳۹۷

۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید۱۱۱مدل۱۳۹۷

معاوضه پراید87باپژومدل پایین

۳۳۰,۳۳۳ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
معاوضه پراید87باپژومدل پایین

پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

۱۵۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 131 SL، مدل ۱۳۹۱

پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸

۵۵,۴۸۰ کیلومتر
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 111 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰

۳۳۷,۰۰۰ کیلومتر
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پراید 132 ساده، مدل ۱۳۹۰

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

۷۵,۰۰۰ کیلومتر
۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۸

پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

۱۴۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید 131 SE، مدل ۱۳۹۵

پراید ۹۷

۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید ۹۷

پراید هاچبک مدل ۸۷

۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید هاچبک مدل ۸۷

پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸

۱۱۱,۱۱۱ کیلومتر
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش
پراید 141 ساده، مدل ۱۳۸۸

پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶

۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
پراید صندوق‌دار CNG، مدل ۱۳۸۶
قبلیبعدی

خرید و فروش و قیمت خودرو پراید در داراب