نتیجه‌های دقیق‌تر با انتخاب دستهٔ مرتبط
خرید و فروش کشمش
در عمده فروشی
کمتر از ۵ آگهی

کشمش سبز

نو
۱۱۳,۰۰۰ تومان
فروشگاه بازرگانی خالدی در تهران
کشمش سبز

کشمش ومویز آفتابی

نو
۳۵,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه کشمش سرای حسین تاک در تهران
کشمش ومویز آفتابی

سلطان کشمش آفتابی میدان تره بار مرکزی شبانه روزی

نو
۳۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
سلطان کشمش آفتابی میدان تره بار مرکزی شبانه روزی

پخش کشمش میدان تره بارمرکزی

نو
۳۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
پخش کشمش میدان تره بارمرکزی

کشمش آفتابی/خوراکی/آبگیری/سایه خشک/کیفیتA

نو
۶۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه کشمش آفتابی و خوراکی در تهران
کشمش آفتابی/خوراکی/آبگیری/سایه خشک/کیفیتA

کشمش بیدانه آفتابی تاکستان پاک شده تمیز

نو
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران
کشمش بیدانه آفتابی تاکستان پاک شده تمیز

پخش عمده کشمش تاکستان (آبگیری)

نو
۳۲,۰۰۰ تومان
پریروز در کرج
پخش عمده کشمش تاکستان (آبگیری)

کشمش افتابی بیدونه

نو
۶۳,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه کشمشکده در تهران
کشمش افتابی بیدونه

کشمش آفتابی/مویز

نو
۵۵,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه رسولی در تهران
کشمش آفتابی/مویز

کشمش افتابی سایه خشک پلوی مویز عسگری بوانات شیره

نو
۷۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران
کشمش افتابی سایه خشک پلوی مویز عسگری بوانات شیره

پخش کشمش تاکستان محمد شهر کشمش سپهر

نو
۲۸,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
پخش کشمش تاکستان محمد شهر کشمش سپهر

فروش انواع کشمش ابگیری

۶۵,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در تهران
فروش انواع کشمش ابگیری

فروش کشمش

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ روز پیش در اصفهان
فروش کشمش

۲۰ کیلویی لبه دار سبدوجعبه انگور ،ماهی، کشمش

نو
۹۸,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
۲۰ کیلویی لبه دار سبدوجعبه انگور ،ماهی، کشمش

کشمش بیدانه و مویز آفتابی

نو
۸۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه خشکبار زرین در تهران
کشمش بیدانه و مویز آفتابی

کشمش و مویز آفتابی بازدهی تضمینی

نو
۳۵,۰۰۰ تومان
فروشگاه کشمش نورتاک در کرج
کشمش و مویز آفتابی بازدهی تضمینی

فروش عمده کشمش صادراتی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
فروش عمده کشمش صادراتی

فروش کشمش پلویی صادراتی ملایر به صورت عمده و خورده

۱۶۵,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
فروش کشمش پلویی صادراتی ملایر به صورت عمده و خورده

پخش کشمشهای آفتابی و سرکه ای

نو
۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
پخش کشمشهای آفتابی و سرکه ای

فروش انواع کشمش های ممتازه

۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
فروش انواع کشمش های ممتازه

فروش انواع کشمش عمده

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اهواز
فروش انواع کشمش عمده

تامین کشمش عمده ای

۱۲۵,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
تامین کشمش عمده ای

فروش عمده کشمش پلویی کیفیت

نو
۹۵۷,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه خانم داستان در تهران
فروش عمده کشمش پلویی کیفیت
بعدی