خدمات تزریق پلاستیک با دستگاه چینی تا ۳۵۰ گرم

یک ربع پیش در تهران
خدمات تزریق پلاستیک با دستگاه چینی تا ۳۵۰ گرم

دستگاه تزریق پلاستیک

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک ۱۴۰ تن فول سروو کبید

نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شده | فوری | فروشگاه رویال ماشین کارن در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک ۱۴۰ تن فول سروو کبید

به روز دستگاه تزریق پلاستیک chin

نو
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه مطمئن ماشین در تهران
به روز دستگاه تزریق پلاستیک chin

دستگاه عمود تزریق پلاستیک چینی

در حد نو
۱۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش در تهران
دستگاه عمود تزریق پلاستیک  چینی

دستگاه تزریق پلاستیک SK فول سروو 480 تن

در حد نو
۵,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری | فروشگاه رویال ماشین کارن در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک SK فول سروو 480 تن

دستگاه تزریق پلاستیک 388تن سری سانبان

کارکرده
۴,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری | فروشگاه رویال ماشین کارن در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک 388تن سری سانبان

دستگاه تزریق پلاستیک SK 2022

کارکرده
۴,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری | فروشگاه رویال ماشین کارن در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک SK 2022

دستگاه تزریق پلاستیک80تن تا250تن‌

در حد نو
۲۲,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شده | فوری در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک80تن تا250تن‌

فروش دستگاه تزریق پلاستیک

در حد نو
۱۱,۱۱۱ تومان
۶ ساعت پیش در تهران
فروش دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک هایونگ چین در همه ی تناژ

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تزریق پلاستیک هایونگ چین در همه ی تناژ

خرید و فروش انواع دستگاه تزریق پلاستیک

کارکرده
۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید و فروش انواع دستگاه تزریق پلاستیک

اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر کرج
اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک

اپراتوردستگاه تزریق پلاستیک

پرداخت ماهانه با بیمه
۷ ساعت پیش در اصفهان

گازگیر (خشک کن) دستگاه تزریق پلاستیک

نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه مطمئن ماشین در تهران
گازگیر (خشک کن) دستگاه تزریق پلاستیک

آسیاب دستگاه تزریق پلاستیک

نو
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه مطمئن ماشین در تهران
آسیاب دستگاه تزریق پلاستیک

چیلر آب سرد دستگاه تزریق پلاستیک

نو
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه شرکت تهویه ابسازه با برندVTI در تهران
چیلر آب سرد دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک شهاب

نو
۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تزریق پلاستیک شهاب

دستگاه تزریق پلاستیک زنفا .

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه مطمئن ماشین در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک زنفا .

دستگاه تزریق پلاستیک ۱۴۰ تن

نو
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تزریق پلاستیک ۱۴۰ تن

دستگاه تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم

کارکرده
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک ۲۵۰ گرم

گازگیر و موادکش دستگاه تزریق پلاستیک

نو
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در تهران
گازگیر و موادکش دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک عمود

نو
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک عمود

دستگاه تزریق پلاستیک

کارکرده
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک
بعدی