اتصال برقرار شد

استخدام بازنشسته

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
استخدام بازنشسته
در استخدام سرایداری و نظافت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام حمل و نقل
کمتر از ۵ آگهی

بازنشسته جهت انبار داری

حداقل ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۱۲ ساعت پیش در اصفهان

به یکنفر فقط بازنشسته جهت سریداری شیفت شب

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۱۴ ساعت پیش در تهران

آبدارچی شرکت آقا (بازنشسته با سن کمتر از ۵۵ سال )

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۱۶ ساعت پیش در تهران
آبدارچی شرکت آقا (بازنشسته با سن کمتر از ۵۵ سال )

استخدام نیروبازنشسته جهت نگهبانی

حداکثر ۶٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
فوری در اصفهان

نگهبان و لابی من بازنشسته

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
دیروز در تهران

حراست // نگهبان جوان و بازنشسته

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
دیروز در تهران

نیروی خدماتی بازنشسته تمام وقت

حداکثر ۵٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
پریروز در تهران
امکان ارسال رزومه

نیروی حراست ونگهبانی.ایرانی و اتباع.جوان وبازنشسته

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
پریروز در تهران
نیروی حراست ونگهبانی.ایرانی و اتباع.جوان وبازنشسته

نگهبان بازنشسته( انتظامات پاساژ)

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه
پریروز در تهران

استخدام چند آقا بازنشسته جهت نگهبانی

پرداخت ماهانه
پریروز در اصفهان

استخدام نگهبان بازنشسته مجموعه باغ پیربکران

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
پریروز در اصفهان

لابی من بازنشسته نظامی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
پریروز در تهران
امکان ارسال رزومه

نیروی بازنشسته لابی من وحراست ۲۴/۴۸نیازمندیم

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
فوری در تهران

نیرو بازنشسته جهت لابی من مجتمع مسکونی

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

بازنشسته مسئول شعبه فروشنده

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در تهران

نیروی آقای بازنشسته جهت سالن ورزشی

پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در اصفهان

نیروی بازنشسته ایرانی جهت نگهبانی

حداقل ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۴ روز پیش در تهران

استخدام نگهبان بازنشسته آقا

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۵ روز پیش در اصفهان

به ۳ نفر بازنشسته فعال نیازمندیم. شرکت

پورسانتی/درصدی
۵ روز پیش در تهران

لابی من بازنشسته شیفتی

پرداخت ماهانه
۶ روز پیش در تهران

استخدام بازنشسته فنی و کارگر فنی

پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در اصفهان

نگهبانی وحراست،بازنشسته نظامی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در اصفهان

استخدام نگهبان بازنشسته (مسکونی خیابان فلاطوری)

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در اصفهان

لابی من بازنشسته

حداقل ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در تهران
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام بازنشسته
در استخدام سرایداری و نظافت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام حمل و نقل
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

استخدام بازنشسته