دستگاه جوراب بافی

دستگاه جوراب بافی (روسو)

نو
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهران
دستگاه جوراب بافی (روسو)

دستگاه جوراب بافی کامپیوتری

نو
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در تهران
دستگاه جوراب بافی کامپیوتری

دستگاه جوراب بافی

کارکرده
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در تهران
دستگاه جوراب بافی

دستگاه جوراب بافی پلمپ

نو
۱۱۱,۱۱۱ تومان
پریروز در تهران
دستگاه جوراب بافی پلمپ

دستگاه جوراب بافی

در حد نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه جوراب بافی

دستگاه های فنس بافی فوول اتوماتیک

نو
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه های فنس بافی فوول اتوماتیک

دستگاه تمام اتوماتیک فنس بافی

نو
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تمام اتوماتیک فنس بافی

دستگاه تمام اتوماتیک فنس بافی

نو
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
دستگاه تمام اتوماتیک فنس بافی

دستگاه جوراب بافی کامپیوتری

در حد نو
۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
دستگاه جوراب بافی کامپیوتری

دستگاه جوراب بافی دوسیلندر

کارکرده
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه جوراب بافی دوسیلندر

دستگاه جوراب بافی و کمپرسور اسکرو ایتالیایی

کارکرده
۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در تهران
دستگاه جوراب بافی و کمپرسور اسکرو ایتالیایی

دستگاه دستکش بافی گیج ۱۳ تعداد ۳ دستگاه

نو
۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
دستگاه دستکش بافی گیج ۱۳ تعداد ۳ دستگاه

دستگاه دستکش بافی

در حد نو
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
دستگاه دستکش بافی

دو دستگاه ماشین جوراب بافی Tf سیلندر ۲۰۰

کارکرده
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
دو دستگاه ماشین جوراب بافی Tf سیلندر ۲۰۰

دو عدستگاه جوراب بافی به همراه همه وسایل

نو
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
دو عدستگاه جوراب بافی  به همراه همه وسایل

دستگاه نیم اوتوماتیک فنس بافی

در حد نو
۲۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اصفهان
دستگاه نیم اوتوماتیک فنس بافی

فروش دستگاه فنس بافی تمام اتوماتیک

در حد نو
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
فروش دستگاه فنس بافی تمام اتوماتیک

دستگاه جوراب بافی

کارکرده
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اصفهان
دستگاه جوراب بافی

دستگاه فنس بافی نیمه اتومات تک فاز

نو
۱,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهران
دستگاه فنس بافی  نیمه اتومات تک فاز

دستگاه ریشه دوزی فرش( دایماکو تایوان )

در حد نو
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تهران
دستگاه ریشه دوزی فرش( دایماکو تایوان )

دستگاه فول اتوماتیک فنس بافی

نو
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تهران
دستگاه فول اتوماتیک فنس بافی

دستگاه بند بافی و پرس بند

در حد نو
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تهران
دستگاه بند بافی و پرس بند

دستگاه جوراب بافی مکانیکی کاملا سالم

در حد نو
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در اصفهان
دستگاه جوراب بافی مکانیکی کاملا سالم

دستگاه جوراب بافی ۱۶۸سیلندر

در حد نو
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ هفته پیش در تهران
دستگاه جوراب بافی ۱۶۸سیلندر
بعدی