کار در دفتر پیشخوان دولت

پورسانتی/درصدی با بیمه
۲۳ ساعت پیش در تهران

کارمند دفترپیشخوان دولت

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شده | فوری در تهران

همکار جهت کار در دفتر پیشخوان دولت

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران
امکان ارسال رزومه

کارمند خانم جهت کار در دفتر پیشخوان دولت

پرداخت ماهانه
پریروز در تهران

استخدام اپراتور پست در دفتر پیشخوان دولت

پرداخت ماهانه با بیمه
پریروز در تهران

کارمند خانم جهت دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
پریروز در تهران

کارمند خانم جهت استخدام در دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شده | فوری در تهران

اجاره کانتربیمه دفترپیشخوان دولت

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
پریروز در تهران

استخدام کارمند جهت کار در دفتر پیشخوان دولت

پرداخت توافقی
۳ روز پیش در تهران

فروش مغازه تجاری ملکیت و مجوز دفترپیشخوان دولت

۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران
فروش مغازه تجاری ملکیت و مجوز دفترپیشخوان دولت

دفتر پیشخوان دولت کارمند مسلط به پست

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران
امکان ارسال رزومه

کارمند اداری خانم مجرد برای کادر دفتر پیشخوان دولت

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران
کارمند اداری خانم مجرد برای کادر دفتر پیشخوان دولت

کارمند دفتر پیشخوان دولت

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران
کارمند دفتر پیشخوان دولت

فروش مجوز دفتر پیشخوان دولت

کارکرده
رایگان
۳ روز پیش در اصفهان
فروش مجوز دفتر پیشخوان دولت

نیروی خانم در دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در قم

همکار دفتر پیشخوان دولت

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر قم

فروش دفتر پیشخوان دولت

کارکرده
۱۱,۱۱۱ تومان
۴ روز پیش در تهران
فروش دفتر پیشخوان دولت

اجاره کانتر و اتاق در دفتر پیشخوان دولت

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهران
اجاره کانتر و اتاق در دفتر پیشخوان دولت

نیرو کار جهت کار دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر قم
نیرو کار جهت کار دفتر پیشخوان دولت

استخدام خانم مسلط به کامپیوتر در دفتر پیشخوان دولت

حداقل ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر اصفهان
استخدام خانم مسلط به کامپیوتر در دفتر پیشخوان دولت
امکان ارسال رزومه

خانم جهت پست در دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران

دفتر پیشخوان دولت

پرداخت ماهانه
۵ روز پیش در قم

کارمند دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۶ روز پیش در تهران
کارمند دفتر پیشخوان دولت

استخدام فتوشاپ کار خانم در دفتر پیشخوان دولت

حداکثر ۸ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران
استخدام فتوشاپ کار خانم در دفتر پیشخوان دولت
بعدی