اتصال برقرار شد

بوقلمون

خریدار عمده جوجه بوقلمون بیوتی و برنز

۱,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در کرج

پرکن مرغ بوقلمون

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در کرمانشاه
پرکن مرغ بوقلمون

سه تا بوقلمون دوتا نر ی ماده

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در کرمانشاه
سه تا بوقلمون دوتا نر ی ماده

فروش مجموعه مرغ خروس بوقلمون قوقاز اردک

۱۲۳,۴۵۶ تومان
۱۷ ساعت پیش در کرمانشاه
فروش مجموعه مرغ خروس بوقلمون قوقاز اردک

جوجه بوقلمون برنزانگلیسی۲ماهه و۴ماهه.جوجه مرغ محلی

۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در کرج
جوجه بوقلمون برنزانگلیسی۲ماهه و۴ماهه.جوجه مرغ محلی

فروش ۵ تا بوقلمون ماده کرچ

۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در کرمانشاه
فروش ۵ تا بوقلمون ماده کرچ

بوقلمون وخروس

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش در کرمانشاه
بوقلمون وخروس

بوقلمون تخم گذارگاو بره بز مرغ جوجه دان استارتر

۴۹۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در کرمانشاه
بوقلمون تخم گذارگاو  بره بز مرغ جوجه دان استارتر

جوجه بوقلمون برنز سینه پهن

۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کرمانشاه
جوجه بوقلمون برنز سینه پهن

بوقلمون کردی محلی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کرمانشاه
بوقلمون کردی محلی

بوقلمون بورن بورن

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کرمانشاه
بوقلمون بورن بورن

۱عدد بوقلمون نر قرمز جوان

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کرمانشاه
۱عدد بوقلمون نر قرمز جوان

واحد پرورش بوقلمون گوشتی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کرج

دوعدد بوقلمون نر بالغ وتخم نطفه داربوقلمون

۱,۲۰۰ تومان
پریروز در کرج
دوعدد بوقلمون نر بالغ وتخم نطفه داربوقلمون

یک عدد بوقلمون نر

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کرمانشاه
یک عدد بوقلمون نر

جوجه بوقلمون ۴ماهه

۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کرمانشاه

سه قطعه بوقلمون کر

۱,۱۰۰ تومان
پریروز در کرمانشاه

جوجه بوقلمون

۲۳۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کرمانشاه
جوجه بوقلمون

بوقلمون نر مست

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کرمانشاه
بوقلمون نر مست

بوقلمون کردی کاملا ارگانیک

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کرمانشاه

بوقلمون جوان

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کرج

جوجه بوقلمون

۱۷۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کرمانشاه
جوجه بوقلمون

بوقلمون وخروس

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کرمانشاه
بوقلمون وخروس

بوقلمون نر مست

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کرمانشاه
بوقلمون نر مست
پیشنهاد جستجوی جدید
جوجه بوقلمون
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
بوقلمون نر
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
بوقلمون محلی
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

بوقلمون