نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
تخت بیمارستانی
در وسایل آرایشی، بهداشتی و درمانی
کمتر از ۵ آگهی
تخت بیمارستانی
در پزشکی
کمتر از ۵ آگهی

اجاره تخت بیمارستانی تشک مواج برقی ویلچربیمار

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
اجاره تخت بیمارستانی تشک مواج برقی ویلچربیمار

اجاره تخت غیربازاری بیمار بیمارستانی تشک طبی برقی

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
اجاره تخت غیربازاری بیمار بیمارستانی تشک طبی برقی

تخت بیمارستانی تشکدار اجاره ا/تخت بیمارخانگی کرایی

در حد نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
تخت بیمارستانی تشکدار اجاره ا/تخت بیمارخانگی کرایی

تخت بیمارستانی ومیز غذا وتشک زخم بستر اجاره وکرایه

در حد نو
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
تخت بیمارستانی ومیز غذا وتشک زخم بستر اجاره وکرایه

تخت بیمارستانی و اکسیژن ساز 5و10

در حد نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
تخت بیمارستانی و اکسیژن ساز 5و10

تخت برقی بیمارستانی سه شکن تضمینی

در حد نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
تخت برقی  بیمارستانی سه شکن تضمینی

اجاره و فروش تخت بیمارستانی برقی و دستی

در حد نو
۱,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تجهیزات پزشکی طنین در کرج
اجاره و فروش تخت بیمارستانی برقی و دستی

تخت بیمارستانی اجاره برقی/وتخت بستری بیمار امانی

در حد نو
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
تخت بیمارستانی اجاره برقی/وتخت بستری بیمار امانی

اجاره و فروش تخت بیمارستانی تشک مواج و میز غذا

در حد نو
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
اجاره و فروش تخت بیمارستانی تشک مواج و میز غذا

اجاره دستگاه اکسیژن ساز تخت بیمارستانی تشک مواج

در حد نو
۴۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
اجاره دستگاه اکسیژن ساز تخت بیمارستانی تشک مواج

تخت بیمارستانی لگن خور

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در کرج
تخت بیمارستانی لگن خور

نگهداری بیمار اجاره اینترنتی تخت برقی بیمارستانی

نو
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
نگهداری بیمار اجاره اینترنتی تخت برقی بیمارستانی

متخصص بیمارستانی اجاره و طراحی تخت بیمار*برقی

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
متخصص بیمارستانی اجاره و طراحی تخت بیمار*برقی

تخت بیمارستانی و تشک برقی

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در کرج
تخت بیمارستانی و تشک برقی

تخت بیمارستانی

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
تخت بیمارستانی

بستری بیمار تخت بیمارستانی

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
بستری بیمار تخت بیمارستانی

تخت بیمارستانی برقی 3شکن

در حد نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کرمانشاه
تخت بیمارستانی برقی 3شکن

تخت بیمارستانی اجاره/میز غذای بیمار/اکسیژن ساز

در حد نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
تخت بیمارستانی اجاره/میز غذای بیمار/اکسیژن ساز

اجاره تخت(بیمار) تشک(بیمارستانی) اکسیژن ساز برقی

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
اجاره تخت(بیمار) تشک(بیمارستانی) اکسیژن ساز برقی

اجاره تنوع کامل تخت . بیمارستانی برقی . بیمار

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
اجاره تنوع کامل تخت  . بیمارستانی برقی   . بیمار

تخت بیمارستانی برقی

در حد نو
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در اسلام‌شهر
تخت بیمارستانی برقی

اجاره وتجهیز تخت بیمارستانی تماما برقی به بیمار

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
اجاره وتجهیز تخت بیمارستانی تماما برقی به بیمار

تخت بیمارستانی برقی و ساده

در حد نو
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
تخت بیمارستانی برقی و ساده
بعدی