دستگاه بلوک زنی اتومات

در حد نو
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در کرمانشاه
دستگاه بلوک زنی اتومات

دستگاه بلوک زنی

در حد نو
۱۱,۱۱۱ تومان
۲۰ ساعت پیش در کرمانشاه
دستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوک زنی و میکسر

در حد نو
۱۱,۱۱۱ تومان
۲۱ ساعت پیش در کرمانشاه
دستگاه بلوک زنی و میکسر

دستگاه بلوک

کارکرده
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کرج
دستگاه بلوک

دستگاه جوش co۲ بلوک زن بلوکزن

کارکرده
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
دستگاه جوش co۲ بلوک زن بلوکزن

دستگاه بلوک زنی ۲ موتوره خودرو

در حد نو
۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کرج
دستگاه بلوک زنی ۲ موتوره خودرو

دستگاه بلوک زن حق نژاد قالب ۱۵ هشت ردیفه

در حد نو
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کرج
دستگاه بلوک زن حق نژاد قالب ۱۵ هشت ردیفه

دستگاه بلوک زنی حق نژاد ۲عدد

کارکرده
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کرج
دستگاه بلوک زنی حق نژاد ۲عدد

دستگاه بلوک زنی

کارکرده
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرمانشاه
دستگاه بلوک زنی

دستگاه اوتوماتیک بلوک زنی تولیدی حق نژاد

در حد نو
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
دستگاه اوتوماتیک بلوک زنی تولیدی حق نژاد

دسگاه بلوک۱۸در۳۸

در حد نو
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
دسگاه بلوک۱۸در۳۸

دستگاه بلوک زنی ۵قالبه

کارکرده
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
دستگاه بلوک زنی ۵قالبه

دستگاه بلوک زنی

کارکرده
۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در کرج
دستگاه بلوک زنی

یک دستگاه نیمه اتومات بلوک زنی

در حد نو
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
یک دستگاه نیمه اتومات بلوک زنی

دستگاه بلوک زنی نیمه اتومات و دو عدد دستی

در حد نو
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
دستگاه بلوک زنی نیمه اتومات و دو عدد دستی

دستگاه بلوک زنی۱۰×۴۰ سبک دستگاه بلوک زن۱۵×۴۰ سبک

نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر کرج
دستگاه بلوک زنی۱۰×۴۰ سبک دستگاه بلوک زن۱۵×۴۰ سبک

سه عدد دستگاه بلوک زن ویک عدد ملات ساز

در حد نو
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
سه عدد دستگاه بلوک زن ویک عدد ملات ساز

دستگاه بلوک زنی

در حد نو
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
دستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوک زنی

کارکرده
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
دستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوک زنی

۳ هفته پیش در کرمانشاه

میکسر بلوک زنی همزن بلوک زن ناریسازدستگاه بلوک زنی

نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر کرج
میکسر بلوک زنی همزن بلوک زن ناریسازدستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوک زنی تک موتوره نو دستگاه بلوک زن نو

نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر کرج
دستگاه بلوک زنی تک موتوره نو دستگاه بلوک زن نو

دستگاه بلوک زنی ۵ قالبه نو

نو
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کرج
دستگاه بلوک زنی ۵ قالبه نو

دستگاه بلوک زنی ۱۰ ۱۵ ۲۰ خودرو نیمه اتومات ساده

کارکرده
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کرج
دستگاه بلوک زنی ۱۰ ۱۵ ۲۰ خودرو نیمه اتومات ساده
بعدی