آپارتمان ۱۰۲ متری دو خواب در شهر جدید هشتگرد

۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
آپارتمان ۱۰۲ متری دو خواب در شهر جدید هشتگرد

۹۹ متری /مسکن مهر شهر جدید هشتگرد

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کرج
۹۹ متری /مسکن مهر شهر جدید هشتگرد

80 متری/مسکن مهر شهر جدید هشتگرد

۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کرج
80 متری/مسکن مهر شهر جدید هشتگرد

آپارتمان 80 متری شهر جدید هشتگرد

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور بهرام دهقان در کرج
آپارتمان 80 متری شهر جدید هشتگرد

۲۵۰ متر باغچه فنس کشی هشتگرد تنکمان

۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهر در کرج
۲۵۰ متر باغچه فنس کشی هشتگرد تنکمان

اپارتمان مسکن مهر ۸۸متر شهر جدید هشتگرد

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کرج
اپارتمان مسکن مهر ۸۸متر شهر جدید هشتگرد

آپارتمان ۹۰ متری دو خواب واقع در شهر جدید هشتگرد

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کرج
آپارتمان ۹۰ متری دو خواب واقع در شهر جدید هشتگرد

آپارتمان ۸۰متری درشهرجدید هشتگرد

۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کرج
آپارتمان ۸۰متری درشهرجدید هشتگرد

آپارتمان هشتگرد ( مهستان )

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کرج
آپارتمان هشتگرد ( مهستان )

آپارتمان در هشتگرد ( مهستان )

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کرج
آپارتمان در هشتگرد ( مهستان )

باغچه 500متری کرج هشتگرد تنکمان/شهرکی با سهمیه آب

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک مهر در کرج
باغچه 500متری کرج هشتگرد تنکمان/شهرکی با سهمیه آب
بعدی