تخم بوقلمون ۲۷ عدد

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در تهران
تخم بوقلمون ۲۷ عدد

تعدادی بوقلمون

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در تهران
تعدادی بوقلمون

انواع جوجه بوقلمون برنز و بیوتی ۱ تا ۳۰ روزه

۹۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
انواع جوجه بوقلمون برنز و بیوتی ۱ تا ۳۰ روزه

جوجه بوقلمون وغاز به صورت حضوری و تلفنی

۹۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
جوجه بوقلمون وغاز به صورت حضوری و تلفنی

بوقلمون ارگانیک

۱۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
بوقلمون ارگانیک

بوقلمون

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در اهواز
بوقلمون

یک عدد خوروس مینیاتوری همراه جوجه بوقلمون

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهران
یک عدد خوروس مینیاتوری همراه جوجه بوقلمون

2عدد بوقلمون نر 5ماهه بوربون معاوضه با ماده

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۳ ساعت پیش در تبریز
2عدد بوقلمون نر 5ماهه بوربون معاوضه با ماده

بوقلمون

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهران
بوقلمون

فروش جوجه بوقلمون یکماهه

۲۶۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تبریز
فروش جوجه بوقلمون یکماهه

فروش جوجه یکروزه بوقلمون برنز

۱,۱۱۱ تومان
۵ ساعت پیش در تهران
فروش جوجه یکروزه بوقلمون برنز

بوقلمون35روزه بوربون قرمز

۲,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تبریز
بوقلمون35روزه بوربون قرمز

فروش بوقلمون نر اصل بوربون4ماهه

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تبریز
فروش بوقلمون نر اصل بوربون4ماهه

جوجه یک روزه بوقلمون تعداد ۲۰۰۰ عدد

۱۲۳,۴۵۶ تومان
۶ ساعت پیش در تبریز
جوجه یک روزه بوقلمون تعداد ۲۰۰۰ عدد

بوقلمون طبیعی عید قربان

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در تبریز
بوقلمون طبیعی عید قربان

دون پرواری دان بوقلمون بلدرچین تخمگذار زنده مرغ

۱۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دون پرواری دان بوقلمون بلدرچین تخمگذار زنده مرغ

بوقلمون بوربون کرج

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تبریز
بوقلمون بوربون کرج

بوقلمون یک ماهه بربون

۲۶۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تبریز
بوقلمون یک ماهه بربون

بوقلمو

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در تبریز
بوقلمو

۳ تا مرغ محلی ۱ عدد بوقلمون نر

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در تبریز
۳ تا مرغ محلی ۱ عدد بوقلمون نر

مرغ وخروس جوجه بوقلمون

۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در تبریز
مرغ وخروس جوجه بوقلمون

قارچ شیتاکه . یال شیر . میگرودوزینک. دم بوقلمون

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در تهران
قارچ شیتاکه . یال شیر . میگرودوزینک. دم بوقلمون

جوجه بوقلمون سیم خاردار کودپاش رامهرمز

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در اهواز
جوجه بوقلمون سیم خاردار کودپاش رامهرمز

بوقلمون برنز و بوربون

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در تهران
بوقلمون برنز و بوربون
بعدی