نتیجه‌های دقیق‌تر با انتخاب دستهٔ مرتبط
همخونه
در اجارهٔ آپارتمان
کمتر از ۵ آگهی
همخونه
در اجارهٔ خانه و ویلا
کمتر از ۵ آگهی

خونه دارم دنبال یه همخونه هستم

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خونه دارم دنبال یه همخونه هستم

همخونه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران

جهت همخونه

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رهن کامل
نیم ساعت پیش در فردیس
جهت همخونه

همخونه میخام خونه دارم

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر تهران

همخونه میشم همخانه فقط با خانم

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تهران

خانه ۵۰ متری ، همخونه میخام

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تبریز

همخونه موجه

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تهران

همخونه میشم آقا هستم ۲۸ سال

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ ساعت پیش در تهران

همخونه نزدیک مترو فدک

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در تهران

خونه دارم نیازمند همخونه خانم موجه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در تهران

همخونه آقا

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در تهران

همخونه

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهران

همخونه /همخانه در مجیدیه

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران

همخونه خانم

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهران

همخونه آقاتا۲۷

ودیعه: رایگان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
همخونه آقاتا۲۷

همخونه میشوم

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران

خونه ندارم همخونه میخوام

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تهران

نیاز به همخونه دارم

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر تهران
نیاز به همخونه دارم

همخونه میشم خانه ندارم

ودیعه: رایگان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تهران

همخونه میخوام.خودم مالک هستم

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران

همخونه موجه آقا

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در تهران

همخونه

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در فردیس
همخونه

خانه دارم همخونه میخوام همخانه

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در تهران
خانه دارم همخونه میخوام همخانه
بعدی