اتصال برقرار شد

بوقلمون

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
بوقلمون
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
بوقلمون
در خوردنی و آشامیدنی
کمتر از ۵ آگهی
بوقلمون
در خدمات
کمتر از ۵ آگهی

بوقلمون ماده

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در شیراز

بوقلمون اماده به تخم کردن

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱ ساعت پیش در قم
بوقلمون  اماده به تخم کردن

قوغازمرغ اردک بوقلمون

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مشهد
قوغازمرغ اردک بوقلمون

بوقلمون

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مشهد
بوقلمون

فروش بوقلمون بوربون

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش در شیراز
فروش بوقلمون بوربون

مرغ و خروس و بوقلمون تخم گذار

۱۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در قم
مرغ و خروس و بوقلمون تخم گذار

بوقلمون ۷ ماهه

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در قم
بوقلمون ۷ ماهه

پر بوقلمون

۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در مشهد
پر بوقلمون

۵۰ عدد بوقلمون نر وماده

۱,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در شیراز

پیراشکی با گوشت بوقلمون و سالم

۱,۱۱۱ تومان
۱۴ ساعت پیش در مشهد
پیراشکی با گوشت بوقلمون و سالم

نوچه بوقلمون برنز

۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش در قم
نوچه بوقلمون برنز

بوقلمون بزرگ تخمی و تعدادی 90 روزه

۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در مشهد
بوقلمون بزرگ تخمی و تعدادی 90 روزه

بوقلمون مرغ خروس گلین جوجه دستگاه جوجه کشی فریمان

۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
بوقلمون مرغ خروس گلین جوجه دستگاه جوجه کشی فریمان

فروش تخم نطفه دار بوقلمون

۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
فروش تخم نطفه دار بوقلمون

بوقلمون بیوتی

۱۶۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
بوقلمون بیوتی

بوقلمون نر هشت ماهه

۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
بوقلمون نر هشت ماهه

بوقلمون

۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شیراز
بوقلمون

جوجه بوقلمون

۲۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قم
جوجه بوقلمون

بوقلمون ماده، کرچ شده

۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
بوقلمون ماده، کرچ شده

جوجه محلی گردن لختی و مرندی بوقلمون جوجه مرغ گوشتی

۹,۴۰۰ تومان
نردبان شدهدر شیراز
جوجه محلی گردن لختی و مرندی بوقلمون جوجه مرغ گوشتی

کود گوسفند و بوقلمون مخلوط یک خاور

۱۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قم

تعدادی بوقلمون ومرغ وخروس اردک مرغ شاخدار

۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز در مشهد
تعدادی بوقلمون ومرغ وخروس اردک مرغ شاخدار

بوقلمون

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شیراز
بوقلمون

جوجه بوقلمون برنز انگلیسی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مشهد
جوجه بوقلمون برنز انگلیسی
پیشنهاد جستجوی جدید
بوقلمون
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
جوجه بوقلمون
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
بوقلمون نر
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

بوقلمون