مغازه ١٥ متر اجاره رهن میوه فروشی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در تهران

اجاره مغازه/میوه فروشی/امیر کبیر

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک تعاونی مسکن غرب تهران منطقه ۲۲ در تهران
اجاره مغازه/میوه فروشی/امیر کبیر

اجاره ۲۴متر مغازه تجاری برای میوه یا خواربار فروشی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
اجاره ۲۴متر مغازه تجاری برای میوه یا خواربار فروشی

۴۰ متر مغازه میوه فروشی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور رضا دارا در تهران

١٣٢متر مغازه تجارى مناسب میوه فروشى

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک تعاونی مسکن غرب تهران منطقه ۲۲ در تهران
١٣٢متر مغازه تجارى مناسب میوه فروشى

اجاره مغازه میوه فروشی بر ولیعصر

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک پارسیان در تهران
اجاره مغازه میوه فروشی بر ولیعصر
آژانس ممتاز

دوطبقه30متری فقط میوه فروشی با لوازم

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور حمید در تهران

اجاره مغازه میوه فروشی فعال

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور سارا امیری در تهران
اجاره مغازه میوه فروشی فعال

مغازه میوه فروشی

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در تهران

واگذاری میوه فروشی با لوازم

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کرج
واگذاری میوه فروشی با لوازم

اجاره میوه فروشی ریحان

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قم
اجاره میوه فروشی ریحان

مغازه ۴۰ متری (خیابان اصلی پر تردد فقط میوه فروشی)

ودیعه: ۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
رهن کامل
۶ روز پیش در تهران

واگذاری میوه فروشی با تمام لوازم

ودیعه: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
اجاره: ۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در کرج
واگذاری میوه فروشی با تمام لوازم

واگذاری میوه فروش. ماهی ۲۵میلیون درامد

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قم
واگذاری میوه فروش. ماهی ۲۵میلیون درامد

اجاره هایپر میوه امیران

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور گودرزی در کرج
اجاره هایپر میوه امیران

مغازه دونبش ۲۵ متر .میوه فروشی

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور محمد اسدزاده در تهران
مغازه دونبش ۲۵ متر .میوه فروشی

۲۸ متر مغازه برای مناسب برای میوه فروشی

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک سام با پنج شعبه فعال در تهران

جنب بازار میوه تره بار ۲۵متر با ۱۵متر انبار

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک معین در تهران
جنب بازار  میوه تره بار  ۲۵متر با  ۱۵متر انبار

اجاره مغازه میوه فروشی باوسایل کامل

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کرج
اجاره مغازه میوه فروشی باوسایل کامل

احتیاج به مغازه میوه فروشی در مناطق بالا شهر

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در تهران

۴۰ متر مغازه با سابقه میوه فروشی ۲۰ ساله

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک ایمان در تهران
۴۰ متر مغازه با سابقه میوه فروشی ۲۰ ساله

مغازه تو براصلی میخوام واسه میوه فروشی

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران

23متر

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهران
23متر

مغازه ۷۰ متری جهت میوه فروشی

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک آکام در کرج
مغازه ۷۰ متری جهت میوه فروشی
بعدی