دستگاه تزریق پلاستیک پاسارگاد

نو
۱,۲۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تزریق پلاستیک پاسارگاد

دستگاه تزریق پلاستیک

نو
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک وارداتی

نو
۹۹,۹۹۹ تومان
۱۷ ساعت پیش در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک وارداتی

گازگیر و موادکش و آهنربا دستگاه تزریق پلاستیک

نو
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
گازگیر و موادکش و آهنربا دستگاه تزریق پلاستیک

خریدوفروش‌‌دستگاه تزریق پلاستیکplcمیکروارمن،تکمیشن

نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر تهران
خریدوفروش‌‌دستگاه تزریق پلاستیکplcمیکروارمن،تکمیشن

دستگاه تزریق پلاستیک chin آ

نو
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه مطمئن ماشین در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک chin آ

دستگاه تزریق پلاستیک ۲۰۲۳ Blg صفر

نو
۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تزریق پلاستیک ۲۰۲۳ Blg صفر

دستگاه تزریق پلاستیک ، دستگاه تزریق

در حد نو
۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک ، دستگاه تزریق

معاوضه فیدلیتی. هایما با دستگاه تزریق پلاستیک

در حد نو
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران
معاوضه فیدلیتی.    هایما با دستگاه تزریق پلاستیک

نیروی کار خانم برای کار با دستگاه تزریق پلاستیک

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران

دستگاه تزریق پلاستیک سرو فول شرکتی با گارانتی

نو
۵,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تزریق پلاستیک سرو فول شرکتی با گارانتی

دستگاه تزریق پلاستیک هایونگ چین در همه ی تناژ

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تزریق پلاستیک هایونگ چین در همه ی تناژ

دستگاه تزریق پلاستیک

نو
۸,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تزریق پلاستیک

اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر کرج
اپراتور دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک سروو فول

نو
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه مطمئن ماشین در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک سروو فول

دستگاه تزریق پلاستیک عمودی

نو
۶۲۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک عمودی

چیلر برای دستگاه تزریق پلاستیک

نو
۱,۲۳۶,۵۴۷ تومان
نردبان شدهدر تهران
چیلر برای دستگاه تزریق پلاستیک

دستگاه تزریق پلاستیک هایتین ۱۲۰ تن

کارکرده
۸,۵۰۰ تومان
فوری در تهران
دستگاه تزریق پلاستیک هایتین ۱۲۰ تن

دستگاه تزریق پلاستیک ۲۵۰ تن اروپایی ورداتی

در حد نو
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه تزریق پلاستیک ۲۵۰ تن اروپایی ورداتی

فروش تعدادی دستگاه تزریق پلاستیک

در حد نو
۱۲,۳۵۸,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران
فروش تعدادی دستگاه تزریق پلاستیک

خرید وفروش دستگاه تزریق پلاستیک

کارکرده
۱,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
خرید وفروش دستگاه تزریق پلاستیک

اپراتور دستگاه بادی و تزریق پلاستیک

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ روز پیش در کرج
اپراتور دستگاه بادی و تزریق پلاستیک

گازگیر و موادکش دستگاه تزریق پلاستیک

نو
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
گازگیر و موادکش دستگاه تزریق پلاستیک

چیلر آب سرد دستگاه تزریق پلاستیک

نو
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه شرکت تهویه ابسازه با برندVTI در تهران
چیلر آب سرد دستگاه تزریق پلاستیک
بعدی