اتصال برقرار شد

گوسفند و بره

۱۰ راس بز بدون بزغاله و گوسفند (میش بدون بره

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در تهران
۱۰ راس بز بدون بزغاله و گوسفند (میش بدون  بره

بره و گوسفند پلاک شده ***

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در تهران
بره و گوسفند پلاک شده ***

بره نروماده مغان میش و بز

۱۱۵,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران
بره نروماده مغان میش و بز

قوچ مغانی و بره

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تهران
قوچ مغانی و بره

عرضه گوسفند‌و بره جهت قربانی

۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قم
عرضه گوسفند‌و بره جهت قربانی

میش بره نر و ماده قوچ بز

۱۱۹,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهران
میش بره نر و ماده قوچ بز

کهر و بره

۱۶۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیراز
کهر و بره

گوسفند زنده گوشت جگر تضمینی و زود پز، بره نرینه

۱۵۸,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
گوسفند زنده گوشت جگر تضمینی و زود پز، بره نرینه

بره و کهره،شیشک و کولار،میش و بز

۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در شیراز

گوسفند رومانف اصیل همراه بره و آبستن سنگین

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران

گوسفند افشار،میش،قوچ،بره نر،ماده هترو وهمو چندقلو

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
گوسفند افشار،میش،قوچ،بره نر،ماده هترو وهمو چندقلو

عرضه مستقیم گوسفند زنده و بره نر درجه ١

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قم
عرضه مستقیم گوسفند زنده و بره نر درجه ١

گوسفند زنده کهره و بره

۱۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شیراز
گوسفند زنده کهره و بره

بز بزغاله دار و آبستن جوان بره میش گوسفند زنده

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قم
پیشنهاد جستجوی جدید
گوسفند و بره
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
گوسفند و بره
در عمده فروشی
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

گوسفند و بره