رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در گرمی

رهن کامل

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

مغازه هلال احمر بر خیابان

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
مغازه هلال احمر بر خیابان
۱

اجاره مغازه با زیرزمین

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش

مغازه هلال احمر

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
مغازه هلال احمر
۱
بعدی

نمایش نقشه