وسایل بدنسازی

دستگاه بدنسازی ۴۲کاره پروفیل صنعتی خانگی تاشو

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولیدی ویژه تن ساز در تهران
دستگاه بدنسازی ۴۲کاره پروفیل صنعتی خانگی تاشو

دستگاه بدنسازی ۴۸ کاره میزبدنسازی وزنه هالتر

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولیدی تندرست در تهران
دستگاه بدنسازی ۴۸ کاره میزبدنسازی وزنه هالتر

دستگاه ۵۳کاره بدنسازی میزبدنساز هالتر

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولیدی ویژه فیتنس اسپرت در تهران
دستگاه ۵۳کاره بدنسازی میزبدنساز هالتر

دستگاه بدنسازی(۴۲کاره) پروفیل صنعتی وزنه هالتر

نو
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولیدی ویژه تن ساز در تهران
دستگاه بدنسازی(۴۲کاره) پروفیل صنعتی وزنه هالتر

دستگاه بدنسازی ۵۲ کاره هالتر وزنه دمبل

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه شرکت تولیدی دستگاه بدنسازی تاش در تهران
دستگاه بدنسازی ۵۲ کاره هالتر وزنه دمبل

فروش تجهیزات باشگاه بدنسازی صفر تاصد

در حد نو
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در تهران
فروش تجهیزات باشگاه بدنسازی صفر تاصد

دستگاه بدنسازی ۴۷کاره پروفیل ۶۰در۶۰ طرح جدید

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولیدی ویژه تن ساز در تهران
دستگاه بدنسازی ۴۷کاره پروفیل ۶۰در۶۰ طرح جدید

دستگاه بدنسازی ۴۸ کاره هالتر+ وزنه+ دمبل

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه شرکت تولیدی دستگاه بدنسازی تاش در تهران
دستگاه بدنسازی ۴۸ کاره هالتر+ وزنه+ دمبل

میز مدرج یا نیمکت بدنسازی 5 حالته

نو
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه لوازم ورزشی ووسایل بدنسازی همت در تهران
میز مدرج یا نیمکت بدنسازی 5 حالته

کش جایگزین دمبل * کش ورزشی بدنسازی فیتنس همه کاره

نو
۲۲۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه لوازم ورزشی ووسایل بدنسازی همت در تهران
کش جایگزین دمبل * کش ورزشی بدنسازی فیتنس همه کاره

دستگاه بدنسازی فیله کمر تقویت شده

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه شرکت تولیدی دستگاه بدنسازی تاش در تهران
دستگاه بدنسازی فیله کمر تقویت شده

فروش تجهیزات یا واگذاری یا مشارکت باشگاه بدنسازی

در حد نو
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
فروش تجهیزات یا واگذاری یا مشارکت باشگاه بدنسازی

دستگاه بدنسازی۴۲کاره پروفیل صنعتی۶۰در۶۰ وزنه هالتر

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولیدی ویژه تن ساز در تهران
دستگاه بدنسازی۴۲کاره پروفیل صنعتی۶۰در۶۰ وزنه هالتر

فروش تجهیزات وسایل و دستگاه باشگاه بدنسازی

نو
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
فروش تجهیزات وسایل و دستگاه باشگاه بدنسازی

باشگاه بدنسازی

در حد نو
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اهواز
باشگاه بدنسازی

دستگاه بدنسازی(۱۲ کاره) میزبدنسازی وزنه هالتر

نو
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولیدی ویژه تن ساز در تهران
دستگاه بدنسازی(۱۲ کاره) میزبدنسازی وزنه هالتر

دستگاه بدنسازی۵۲کاره پروفیل ۶۰

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولیدی ویژه فیتنس اسپرت در تهران
دستگاه بدنسازی۵۲کاره پروفیل ۶۰

دستگاه بدنسازی ۴۲کاره وزنه دمبل هالتر

نو
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولیدی تندرست در تهران
دستگاه بدنسازی ۴۲کاره وزنه دمبل هالتر

دستگاه بدنسازی ۵۲ کاره پروفیل باشگاهی

نو
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولیدی ویژه تن ساز در تهران
دستگاه بدنسازی ۵۲ کاره پروفیل باشگاهی

دستگاه بدنسازی 52 کاره پروفیل ۵۰ در۵۰ هالتر وزنه

نو
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه شرکت تولیدی دستگاه بدنسازی تاش در تهران
دستگاه بدنسازی 52 کاره پروفیل ۵۰ در۵۰ هالتر وزنه

روکش چرم و پلاستیکی وسایل بدنسازی

فوری در اهواز
روکش چرم و پلاستیکی وسایل بدنسازی

دستگاه بدنسازی

کارکرده
۱۱۱,۱۱۱ تومان
پریروز در تهران
دستگاه بدنسازی

گلابی بوکس کیسه بکس گلابی ایستاده رزمی بدنسازی

در حد نو
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران
گلابی بوکس کیسه بکس گلابی ایستاده رزمی بدنسازی

دستگاه بدنسازی خانگی ۲۴ کاره برند Horse

در حد نو
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران
دستگاه بدنسازی خانگی ۲۴ کاره برند Horse
بعدی