برای خرید ملک و سرمایه گذاریهای

۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز

آپارتمان با موقعیت اداری تجاری

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
آپارتمان با موقعیت اداری تجاری
۷

واحد اداری ۹۱ متر ۷۵ سانتی متر با سند شش دانگ

۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
واحد اداری ۹۱ متر ۷۵ سانتی متر با سند شش دانگ
۱

آپارتمان اداری بهار ۱۰مجتمع پردیس

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش

واحد اداری ۷۵ متر حاشیه بلوار استقلال

۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده
واحد اداری ۷۵ متر حاشیه بلوار استقلال
۳

مغازه اداری / سیتی سنتر

۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک منصوری گلبهار
مغازه اداری / سیتی سنتر
۱
قبلیبعدی