اتصال برقرار شد

استخدام در آژانس هواپیمایی

استخدام در آژانس هواپیمایی

پرداخت توافقی با بیمه
هفتهٔ پیش در مشهد
استخدام در آژانس هواپیمایی

استخدام منشی و کانتر فروش در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
هفتهٔ پیش در تهران
استخدام منشی و کانتر فروش در آژانس هواپیمایی

نیروی خدمات در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۴٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در مشهد

استخدام در آژانس هواپیمایی(مسلط به عربی)

پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در مشهد

استخدام نیرو در آژانس هواپیمایی و هتل

پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در مشهد
استخدام نیرو در آژانس هواپیمایی و هتل

استخدام در آژانس هواپیمایی

پورسانتی/درصدی با بیمه
۲ هفته پیش در مشهد

استخدام کاراموز در اژانس هواپیمایی

پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در تهران

شراکت و سرمایه گذاری در آژانس هواپیمایی

پرداخت توافقی
۲ هفته پیش در تهران
شراکت و سرمایه گذاری در آژانس هواپیمایی

استخدام کارمند در آژانس هواپیمایی

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در تهران

مدیر فروش و کارآموز فروش در آژانس هواپیمایی

حداکثر ۱۰ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در تهران
مدیر فروش و کارآموز فروش در آژانس هواپیمایی
امکان ارسال رزومه

استخدام در اژانس هواپیمایی

حداقل ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در مشهد

استخدام در اژانس هواپیمایی کانتر فروش

حداقل ۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در مشهد

جذب نیرو اداری آقا در آژانس هواپیمایی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ هفته پیش در تهران

استخدام در آژانس هواپیمائی حدیقه پرواز ماهان

پورسانتی/درصدی با بیمه
۴ هفته پیش در تهران
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام در اژانس هواپیمایی
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی
آگهی‌های مشابه در شهرهای اطراف
استخدام در آژانس هواپیمایی

استخدام در آژانس هواپیمایی

مشهد

استخدام نیرو در آژانس هواپیمایی و هتل

استخدام نیرو در آژانس هواپیمایی و هتل

مشهد

بعدی

استخدام در آژانس هواپیمایی