رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در گلبهار

منزل ویلایی 90متر تکمیل و مرتب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش
باغ کاهو سالیانه استخر ابگرم
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش
خانه ویلایی دو طبقه، طبقه اول
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش
خانه ویلایی دو طبقه، طبقه اول
اجاره آپارتمان محله9
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
اجاره آپارتمان محله9
دو طبقه محله۹
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
منزل ویلایی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلبهار
ویلایی حاشیه عدالت ۲۰۰مترزمین ۱۰۰بنا گلبهار
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در گلبهار
اجاره منزل ویلایی محله ۹ گلبهار سلمان
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره منزل ویلایی محله ۹ گلبهار   سلمان
ویلا ۵۶۰متر زمین ۲۰۰زیر بنا باغشهر یک
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
حاشیه بلوار عدالت (محله خاوران)
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
حاشیه بلوار عدالت (محله خاوران)
ویلایی دربست عدالت۴۳
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ویلایی دربست عدالت۴۳
باغ ویلای ۶۳۰متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
باغ ویلای ۶۳۰متری
منزل حیاط دار کنار مجتمع پرند
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
منزل حیاط دار کنار مجتمع پرند
بلوار پیروزی واحد صفر
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه ویلایی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
خانه ویلایی
ویلایی دربست شمالی شیک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
ویلایی قدیمی گلبهار دربست محله ۵
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
ویلایی حاشیه محله ۸
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
منزل ویلایی ۲۵۰ متری گلبهار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
منزل ویلایی ۲۵۰ متری گلبهار
رهن کامل منزل ویلایی در گلبهار
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
رهن کامل منزل ویلایی در گلبهار
ویلایی طبقه، حیاط‌دار در پرند
ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در گلبهار
ویلایی طبقه، حیاط‌دار در پرند
رهن کامل ویلایی گلبهار
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
اجاره یک واحد ویلایی در خیابان عدالت دو ممر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
ویلایی دربست /گلبهار/ 500متری
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در گلبهار
ویلایی دربست /گلبهار/ 500متری
قبلیبعدی