رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در گرگان

اجاره سوییت ماهان۲
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
نیم ساعت پیش
اجاره سوییت ماهان۲
۸۵متر کاشانی۲۶
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۸۵متر  کاشانی۲۶
رهن ویلایی دربست سجادیه
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ ساعت پیش
رهن ویلایی دربست سجادیه
خونه بر اصلی امام رضا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
خونه بر اصلی امام رضا
اجاره خانه مسکونی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
اجاره خانه مسکونی
۱۴۵متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
۱۴۵متری
خانه مجردی و دانشجویی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
خانه مجردی و دانشجویی
فلکه مهندسین.سبطی 12. سمت راست .طبقه همکف
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
فلکه مهندسین.سبطی 12. سمت راست .طبقه همکف
خانه اجاره ای
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
خانه اجاره ای
اجاره ازادشهر
ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
اجاره ازادشهر
خانه ویلایی دوطبقه طبقه همکف ۱۲۰ متر چناران ۷۶
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت پیش
خانه ویلایی دوطبقه طبقه همکف ۱۲۰ متر چناران ۷۶
خونه ۶۰ متری رسالت
ودیعه: ۵ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
خونه ۶۰ متری رسالت
خانه ویلایی اجاره
ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش
خانه ویلایی اجاره
مطهری 4 همکف 85 متر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
مطهری 4 همکف 85 متر
خانه دربست کاشانی ششم دوبلکس
ودیعه: ۲۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
خانه دربست کاشانی ششم دوبلکس
خانه اجاره ای در کوی اوزینه کوچه ۵ داخل بن بست
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳ ساعت پیش
خانه اجاره ای در کوی اوزینه کوچه ۵  داخل بن بست
ویلایی ۳۷۰ متر انجیراب
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ویلایی ۳۷۰ متر انجیراب
رهن اجاره خانه ویلایی درمیرکریم ۱۶
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰ تومان
دیروز
رهن اجاره خانه ویلایی درمیرکریم ۱۶
اجاره خان ویلای
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
اجاره خان ویلای
۱ اتاق دانشجویی قدیمی راه مشترک گرگانجدید ۱۳
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
دیروز
۱ اتاق دانشجویی قدیمی راه مشترک  گرگانجدید ۱۳
ویلایی 90متر جانباز 20
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
ویلایی 90متر  جانباز 20
رهن واجاره طبقه دوم شهرک شهرداری 130متری
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
رهن واجاره طبقه دوم شهرک شهرداری 130متری
گرگان شهرک امام ۲۲ بهمن غربی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
گرگان شهرک امام ۲۲ بهمن غربی
ویلایی دربست
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز
ویلایی دربست
بعدی