حیوانات مزرعه در همدان روی دیوار

گاوسیمینتال
۷۰,۰۰۰ تومان
دقایقی پیش
گاوسیمینتال
۱۷عدد مرغ وخروس محلی
۵۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
۱۷عدد مرغ وخروس محلی
مرغ و خروس لاری
توافقی
یک ربع پیش
مرغ و خروس لاری
خروس لاری
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
خروس لاری
فروش بز نر
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
فروش بز نر
دو عدد مرغ کرچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
دو عدد مرغ کرچ
دوازده میش افشاری شیشک
توافقی
نیم ساعت پیش
دوازده میش افشاری شیشک
خروس مرندی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس مرندی
جوجه لاری
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه لاری
بوقلمو ماده
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه ۵۰ روزه سالم
۱۸,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه ۵۰ روزه سالم
مرغ
۴۳,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ
۶۸ راس میش داشتی
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
۶۸ راس میش  داشتی
یک جفت بوقلمون همراه جوجه
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یک جفت بوقلمون همراه جوجه
بوقلمون یک ماهه
۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
بوقلمون یک ماهه
میش شال افشار
توافقی
۲ ساعت پیش
میش شال افشار
قناری رسمی بلند نر وماده
توافقی
۲ ساعت پیش
قناری رسمی بلند نر وماده
خروس لاری3ساله
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
خروس لاری3ساله
بوقلمون
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوسفند شال
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
گوسفند شال
مرغ
جهت معاوضه
۳ ساعت پیش
مرغ
تخم لاری اصل و نطفه دار
توافقی
۳ ساعت پیش
تخم لاری اصل و نطفه دار
بوقلمون ماده تخم گذار
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
فروش کلی و جزیی گوسفند دوقلوزا و قوچ و بره
توافقی
۴ ساعت پیش
فروش کلی و جزیی گوسفند دوقلوزا و قوچ و بره
بعدی