حیوانات مزرعه در همدان روی دیوار

در حال دریافت ...
فروش بوقولمون برنز انگلیس
توافقی
لحظاتی پیش
فروش بوقولمون برنز انگلیس
خروس محلی
توافقی
لحظاتی پیش
14عددمیش درعبدالرحیم
۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
14عددمیش درعبدالرحیم
بقلمون
توافقی
یک ربع پیش
بقلمون
۲ عدد مرغ تخم گذار
۸۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش
۲ عدد مرغ تخم گذار
سه عدد شیشک ابستن ویه عدد قوچ افشاری
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
سه عدد شیشک ابستن ویه عدد قوچ افشاری
فروش خروس اصل جاپنیز
۹۵,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
فروش خروس اصل جاپنیز
گوسفند پروار گوشتی
۸۰,۰۰۰ تومان
فوری
گوسفند پروار گوشتی
خروس رسمی
۶۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
خروس رسمی
قوچ افشار
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
قوچ افشار
مرغ لاری افغان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ لاری افغان
میش افشار و مهربان
۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
میش افشار و مهربان
گاو گوشتی و شیری هلشتاین
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
یک عدد بقلمون اصل محلی درشت
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
یک عدد بقلمون اصل محلی درشت
قوچ نر
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قوچ نر
قوچ نر۳راس
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
قوچ نر۳راس
یه گوساله ماده پروارشده
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
خروس
توافقی
۲ ساعت پیش
خروس
خروس لاری
توافقی
۲ ساعت پیش
خروس لاری
گوسفند.میش آبستن درشت هیکل همه جوان
توافقی
۲ ساعت پیش
گوسفند.میش آبستن درشت هیکل همه جوان
مرغ و خروس مینیاتوری تخم گذار
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ و خروس مینیاتوری تخم گذار
یک راس قوچ شال
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یک راس قوچ شال
بوقلمون محلی ارگانیک فقط نر
۳۳,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
بوقلمون محلی ارگانیک فقط نر
خروس فروشی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
خروس فروشی
در حال دریافت ...
قبلیبعدی