اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

اجاره بوفه باشگاه بانوان

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در تهران
اجاره بوفه باشگاه بانوان

بوفه باشگاه پاور هاوس(مردانه)

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در تهران
بوفه باشگاه پاور هاوس(مردانه)

بوفه باشگاه الماس زعفرانیه (ویژه بانوان)

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
بوفه باشگاه الماس زعفرانیه (ویژه بانوان)

بوفه باشگاه

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران
بوفه باشگاه

اجاره بوفه باشگاه بانوان

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران
اجاره بوفه باشگاه بانوان

اجاره بوفه باشگاه

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
اجاره بوفه باشگاه

بوفه باشگاه بدنسازی اقدسیه فعال

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهران
بوفه باشگاه بدنسازی  اقدسیه فعال

اجاره بوفه باشگاه

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهران
اجاره بوفه باشگاه

بوفه باشگاه بدنسازی با متراژ ۲۰

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهران
بوفه باشگاه بدنسازی با متراژ ۲۰

اجاره بوفه باشگاه بانوان

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
اجاره بوفه باشگاه بانوان

اجاره بوفه استخر وباشگاه بدنسازی زنانه

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران

اجاره بوفه باشگاه بانوان

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران

اجاره بوفه باشگاه بانوان

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
اجاره بوفه باشگاه بانوان

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی آقایان

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
اجاره بوفه باشگاه بدنسازی آقایان

اجاره بوفه باشگاه بانوان سهروردی

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک پاشا در تهران
اجاره بوفه باشگاه بانوان سهروردی

اجاره بوفه باشگاه ورزشی

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تهران
اجاره بوفه باشگاه ورزشی

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

ودیعه: ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ تومان
اجاره: ۹۹,۹۹۹,۹۹۹ تومان
نردبان شدهدر تهران
اجاره بوفه باشگاه بدنسازی

اجاره بوفه باشگاه بدنسازی بانوان

پرداخت توافقی
هفتهٔ پیش در تهران

اجاره بوفه باشگاه از صبح تا شب

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
اجاره بوفه باشگاه از صبح تا شب

بوفه باشگاه بانوان

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران

بوفه باشگاه بانوان در نیاوران

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
بوفه باشگاه بانوان در نیاوران

بوفه باشگاه بدنسازی

ودیعه: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در اهواز
بوفه باشگاه بدنسازی
بعدی