به تعدادی فروشنده جهت کار در قنادی نیازمندیم

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شده | فوری در قم
امکان ارسال رزومه

فروشنده خانم جهت کار درقنادی

پرداخت ماهانه
۶ ساعت پیش در تهران

کارگر ساده آقا جهت کار در قنادی

حداکثر ۸ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۹ ساعت پیش در تهران

کار در قنادی وردست ترکار و کیکساز

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران
کار در قنادی وردست ترکار و کیکساز

کار در قنادی شستشو و نظافت

پرداخت توافقی با بیمه
دیروز در تهران

نیروی ساده برای کار در قنادی قسمت کیک و تر

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
پریروز در قم
نیروی ساده برای کار در قنادی قسمت کیک و تر

استخدام فروشندگی در قنادی

پرداخت ماهانه
پریروز در تهران
استخدام فروشندگی در قنادی

فروشنده خانم مجرب جهت کار در کافه قنادی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران

همکار اقا جهت کار در مغازه قنادی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران
همکار اقا جهت کار در  مغازه قنادی

قنادی فروشنده ونیروی کار در کارگاه قنادی

پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شده | فوری در تهران
قنادی فروشنده ونیروی کار در کارگاه قنادی

کارگاه قنادی

پرداخت ماهانه
پریروز در اهواز

جهت کار در کارگاه قنادی

پرداخت ساعتی
فوری در اصفهان
امکان ارسال رزومه

فروشنده قنادی در شعب اختیاریه و شهرک مهحلاتی

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
پریروز در تهران

به یک کارگر ساده جهت کار در قنادی نیازمندیم

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران

فروشنده خانم در قنادی

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۳ روز پیش در تهران
فروشنده خانم در قنادی

استخدام در کارگاه قنادی

پرداخت ماهانه با بیمه
۳ روز پیش در تهران

استخدام در نان فانتزی و قنادی

حداکثر ۲۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۴ روز پیش در تهران
استخدام در نان فانتزی و قنادی

جهت کار در کارگاه قنادی

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۴ روز پیش در تهران

نیروی تولید در قنادی

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
نردبان شدهدر تهران

کارگر ساده جهت کار در قنادی

پرداخت ماهانه
نردبان شدهدر تهران
کارگر ساده جهت کار در قنادی

قسمت فروشندگی در قنادی

حداکثر ۱۴ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۵ روز پیش در تهران
قسمت فروشندگی در قنادی

نیروی خانم برای کار در کارگاه قنادی

پرداخت روزانه
۶ روز پیش در اصفهان

استخدام خانم در قنادی

حداقل ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۶ روز پیش در اصفهان
استخدام خانم در قنادی

فروشنده خانم جهت کار در قنادی

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه با بیمه
۶ روز پیش در تهران