دستگاه بلوک زنی

در حد نو
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در اهواز
دستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوک زن جدول زن تمام اتومات

نو
۱,۰۱۰,۱۱۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه بلوک زن جدول زن تمام اتومات

دستگاه بلوک زن جدول زن اتومات و نیم اتومات

نو
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه بلوک زن جدول زن اتومات و نیم اتومات

دستگاه بلوک زنی سقفی میزی همزن بلوک زن میزی

نو
۱,۱۱۱ تومان
نردبان شده | فروشگاه نخست ماشین رضائیان در اصفهان
دستگاه بلوک زنی سقفی میزی همزن بلوک زن میزی

بلوک زن دستگاه بلوک زن

نو
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه تولید کننده بلوکزن و مخلوط کن در اصفهان
بلوک زن دستگاه بلوک زن

دستگاه بلوک زن ،قیچی میلگردبر،بتن یر250لیتری،همزن

در حد نو
۱۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در تهران
دستگاه بلوک زن ،قیچی میلگردبر،بتن یر250لیتری،همزن

ساخت انواع دستگاه بلوک زنی

نو
۶۶۶,۶۶۶ تومان
نردبان شدهدر تهران
ساخت انواع دستگاه بلوک زنی

دستگاه بلوک زن و جدول زن دو کاره تمام اتوماتیک

نو
۵۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه پاسارگاد نوین در تهران
دستگاه بلوک زن و جدول زن دو کاره تمام اتوماتیک

دستگاه بلوک زنی اتوماتیک و میکسر

در حد نو
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه پاسارگاد نوین در تهران
دستگاه بلوک زنی اتوماتیک و میکسر

دینام حرکتی دستگاه بلوک زنی ساده

نو
۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱۱ ساعت پیش در اهواز
دینام حرکتی دستگاه بلوک زنی ساده

دستگاه بلوک زنی تمام اتومات متحرک

نو
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر تهران
دستگاه بلوک زنی تمام اتومات متحرک

دستگاه بلوک زنی

نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در تهران
دستگاه بلوک زنی

دستگاه جدول زن نیمه اتوماتیک جدول زنی بلوک زن

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه ماشین سازی محمدزاده دردولت آبا در اصفهان
دستگاه جدول زن نیمه اتوماتیک جدول زنی بلوک زن

دستگاه بلوک زنی سبلان

در حد نو
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران
دستگاه بلوک زنی سبلان

دستگاه بلوک زن اتوماتیک

در حد نو
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اصفهان
دستگاه بلوک زن اتوماتیک

دستگاه بلوک زن دیواری پنج ۵قالبه دستی

در حد نو
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در اصفهان
دستگاه بلوک زن دیواری پنج ۵قالبه دستی

دستگاه بلوک زن ، میکسر

در حد نو
۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز در تهران
دستگاه بلوک زن ، میکسر

قالب دستگاه بلوک زنی در حد

کارکرده
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران
قالب دستگاه بلوک زنی در حد

دستگاه همزن ناری ساز مخلوط کن دستگاه بلوک زن

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه ماشین سازی صادقی در اصفهان
دستگاه همزن ناری ساز مخلوط کن دستگاه بلوک زن

دستگاه بلوک زن جدول زن مخلوط کن همزن ناری ساز

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه ماشین سازی صادقی در اصفهان
دستگاه بلوک زن جدول زن مخلوط کن همزن ناری ساز

دستگاه جدول زن جدول زنی مخلوط کن همزن بلوک زن

نو
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاه ماشین سازی صادقی در اصفهان
دستگاه جدول زن جدول زنی مخلوط کن همزن بلوک زن

دستگاه بلوک وناری ساز

در حد نو
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران
دستگاه بلوک وناری ساز

ساخت دستگاه بلوک زن ۴قالبه تک موتوره

نو
۳۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر اصفهان
ساخت دستگاه بلوک زن ۴قالبه تک موتوره

دستگاه بلوک زنی ایتالیای

کارکرده
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران
دستگاه بلوک زنی ایتالیای
بعدی