دستگاه جوراب بافی

در حد نو
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تهران
دستگاه جوراب بافی

دستگاه مکانیکی جوراب بافی با کلیه لوازم

در حد نو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در اصفهان
دستگاه مکانیکی جوراب بافی با کلیه لوازم

دستگاه جوراب بافی تمام اتوماتیک کامپیوتری

نو
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
دستگاه جوراب بافی تمام اتوماتیک کامپیوتری

دستگاه جوراب بافی

در حد نو
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
دستگاه جوراب بافی

دو عدد دستگاه جوراب بافی

کارکرده
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
دو عدد دستگاه جوراب بافی

دستگاه جوراب بافی

کارکرده
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در تهران
دستگاه جوراب بافی

دستگاه جوراب بافی

در حد نو
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اصفهان
دستگاه جوراب بافی

دستگاه جوراب بافی و چرخ جوراب بافی

کارکرده
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در اصفهان
دستگاه جوراب بافی و چرخ جوراب بافی

سوزن و پلاتین دستگاه جوراب بافی

نو
۱۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در تهران
سوزن و پلاتین دستگاه جوراب بافی
بعدی