خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار ایذه

در حال دریافت ...
جوجه تیدی سرخ
۵۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی پیش
جوجه تیدی سرخ
دوتا کبوتر پرشی
۸۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
دوتا کبوتر پرشی
پلاکی سبز مقام ۹۰۰کیلومتر
توافقی
۱۵ ساعت پیش
پلاکی سبز مقام ۹۰۰کیلومتر
یک عدد طوطی برزیلی ماده مست
جهت معاوضه
۱۹ ساعت پیش
یک عدد طوطی برزیلی ماده مست
کبوتر زاغ چشنک
۸۰,۰۰۰ تومان
دیروز
کبوتر زاغ چشنک
شیخ پرشی
توافقی
دیروز
شیخ پرشی
یک عدد قناری جوان
توافقی
پریروز
یک عدد قناری جوان
یجفت زاغ نرماده
۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
یجفت زاغ نرماده
کبوتر های رنگی وپلاکی
جهت معاوضه
پریروز
کبوتر های رنگی وپلاکی
مرغ عشق نر پاکستانی اصل
۸۰,۰۰۰ تومان
پریروز
مرغ عشق نر پاکستانی اصل
کبوتر زاغ نر به شرت نتفه و سرحال از همه نظر.
۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
‌کبوتر پلاکی مسافتی ۶عدد
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
‌کبوتر پلاکی مسافتی ۶عدد
کبوتر پلاکی مسافتی ۷۰۰کیلومتر
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کبوتر پلاکی مسافتی ۷۰۰کیلومتر
زاغ نر مست به شرت نتفه و سرحال.
۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
زاغ نر مست به شرت نتفه و سرحال.
دوعدد مرغ عشق کشیده زادت دار
۴۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
دوعدد مرغ عشق کشیده زادت دار
ماده قناری آماده برای جفت گیری
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
ماده قناری آماده برای جفت گیری
یک جفت مرغ عشق زات داربه وقت تخم
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
یک جفت مرغ عشق زات داربه وقت تخم
مرغ عشق
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
مرغ عشق
فروش دوعددقناری نر ماده
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فروش دوعددقناری نر ماده
فنچ نرگسی دو جفت
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
فنچ نرگسی دو جفت
چهارتا جوجه.زاغ.سرخ.تافته
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
چهارتا جوجه.زاغ.سرخ.تافته
جفت قناری پرتغالی
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
جفت قناری پرتغالی
کبوتر معمولی و پلاکی
۲۵,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
کبوتر  معمولی و پلاکی
مرغ عشق
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
مرغ عشق
بعدی