اتصال برقرار شد

بز و بزغاله

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
بز و بزغاله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی

فروش یک راس بز با دوتا کهره نر

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در جهرم

بز و بزغاله و قوچ و بره شیری

۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در قم
بز و بزغاله و قوچ و بره شیری

تعدادی بز و بزغاله

۱,۰۰۰ تومان
دیروز در قم

بز آبستن

۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جهرم
بز آبستن

سه راس بز و کهره

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جهرم
سه راس بز و کهره

فروش ۴۰ راس بز کهره دار

۱۱,۱۱۱ تومان
پریروز در جهرم
فروش ۴۰ راس بز کهره دار

فروش 30تا بز کهردار بز جوان

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در جهرم
فروش 30تا بز کهردار بز  جوان

مزرعه بز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در جهرم
مزرعه بز

یک عدد دوبر (چپش) بز

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۴ روز پیش در جهرم
یک عدد دوبر  (چپش) بز

بز سه قلوزا پاکستانی اصل

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در جهرم
بز سه قلوزا پاکستانی اصل

بز کهره

۱۲,۳۴۵,۶۷۸ تومان
هفتهٔ پیش در جهرم
بز  کهره

بز خلج سفید کهره

۱۲۳,۴۵۶ تومان
هفتهٔ پیش در جهرم
بز خلج سفید کهره

35عدد بز ترکی 27عدد کهره دار مابقی ابسن

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جهرم
35عدد بز ترکی  27عدد کهره دار مابقی ابسن

فروش بزترکی

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در جهرم
فروش بزترکی

شیر بزسانن

۳۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جهرم

سانن پلاک فرانسه

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جهرم
سانن پلاک فرانسه

بز جوان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جهرم

فروش بز کهره دار یکدست

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جهرم

فروش بز کهره دار در جهرم

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۲ هفته پیش در جهرم
فروش بز کهره دار در جهرم

بز جوان گیسه، بز یک دست جوان

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در جهرم
بز جوان گیسه،  بز یک دست جوان

فروش گله بز

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جهرم
فروش گله بز

بز. میش.قوچ .پازن

۴,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در جهرم

گله بز پازن یه دست خلج چرمه

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جهرم
گله بز پازن یه دست خلج چرمه

فروش بز

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در جهرم
فروش بز
پیشنهاد جستجوی جدید
بز و بزغاله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

بز و بزغاله