اتصال برقرار شد

تخم نطفه دار

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
تخم نطفه دار
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۱۰ آگهی

تخم مرغ نطفه دارگلین

۱۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در قم
تخم مرغ نطفه دارگلین

تخم بوقلمون تازه نطفه دار

۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در قم
تخم بوقلمون تازه نطفه دار

تخم بوقلمون -مرغ برهما-مرغ و خروس برهما

۲۵,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش در قم
تخم بوقلمون -مرغ برهما-مرغ و خروس برهما

تخم نطفه دار ایام سمانی

۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در قم
تخم نطفه دار ایام سمانی

تخم مرغ نطفه دار یوسل

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در قم
تخم مرغ نطفه دار یوسل

تخم بوقلمون جوان نطفه دار

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در قم
تخم بوقلمون جوان نطفه دار

تخم مرغ ابریشمی

۲۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قم
تخم مرغ ابریشمی

فروش مرغ کرک با تخم مرغ

۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در جهرم
فروش مرغ کرک با تخم مرغ

تخم بوقلمون تازه ونطفه دار

۲۵,۰۰۰ تومان
دیروز در قم
تخم بوقلمون تازه ونطفه دار

جفت مولد،عروس هلندی سرلاکی،نوجفت،عروس

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در قم
جفت مولد،عروس هلندی سرلاکی،نوجفت،عروس

تخم نطفه دار تازه قوغاز و بوقلمون در جعفریه

۲۵,۰۰۰ تومان
پریروز در قم
تخم نطفه دار تازه قوغاز و بوقلمون در جعفریه

تخم غاز

۱۵,۰۰۰ تومان
پریروز در قم
تخم غاز

عروس هلندی مولد رو ۴ تخم با وسایل

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قم
عروس هلندی مولد رو ۴ تخم با وسایل

فروش تعدادی مرغ ،قاز،قوقاز وتخم قوقاز

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قم
فروش تعدادی مرغ ،قاز،قوقاز وتخم قوقاز

تخم مرغ گلین

۱۵,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قم
تخم مرغ گلین

تخم مرندی اصل

۹,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قم
تخم مرندی اصل

تخم مرغ گلین لری

۱۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قم
تخم مرغ گلین لری

جوجه عروس و تخم عروس نطفه دار

۵۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قم
جوجه عروس و تخم عروس نطفه دار

تخم نژاد لاکنولدر آلمانی

۷۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در قم
تخم نژاد لاکنولدر آلمانی

تخم نطفه دار

۹,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در قم
تخم نطفه دار

تخم کفتر تزینی

۳۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در قم

تخم برهما امپراطوروتخم گلین

۱۲,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در قم
تخم برهما امپراطوروتخم گلین

تخم نطفه دار کوشین

۱۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در قم
تخم نطفه دار کوشین

تخم مرغ نطفه دار مینیاتوری

۱۸,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در قم
تخم مرغ نطفه دار مینیاتوری
بعدی

تخم نطفه دار