اتصال برقرار شد

انواع کبوتر

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
انواع کبوتر
در عمده فروشی
کمتر از ۵ آگهی

کبوتر پلاکی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش در کبودراهنگ
کبوتر پلاکی

کفتر طوقی ماده

۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در کبودراهنگ
کفتر طوقی ماده

ماده دم سیاه چشم نوک سفید

۳۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کبودراهنگ
ماده دم سیاه چشم نوک سفید

کبوتر مورکاکولی

۶۵,۰۰۰ تومان
پریروز در کبودراهنگ
کبوتر مورکاکولی

کبوتر شازده

۹۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کبودراهنگ
کبوتر شازده

کبوتر

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در کبودراهنگ
کبوتر

کبوتر گم شده

پریروز در کبودراهنگ
کبوتر گم شده

فروش انواع دارو بیماری های کفتر و کبوتر

۱,۰۰۰ تومان
پریروز در تهران

کفتر کله دار ،کله زرد تهرانی ،،پلاکی بفروش میرسد

۱۱,۱۱۱ تومان
۳ روز پیش در کبودراهنگ

دوجفت کبوتر سینه ای

۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کبودراهنگ
دوجفت کبوتر سینه ای

کبوتر گرفتنی ماده

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کبودراهنگ
کبوتر گرفتنی ماده

کبوتر نامور تمام خالدار فروش می رسد ۸عدد

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کبودراهنگ
کبوتر نامور تمام خالدار  فروش می رسد ۸عدد

کبوتر پرشی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کبودراهنگ
کبوتر پرشی

طوقی

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کبودراهنگ
طوقی

2 عدد کفتر طوقی ماده کاکلی

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کبودراهنگ
2 عدد کفتر طوقی ماده کاکلی

کله دار سینه ایی کبوتر

۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کبودراهنگ
کله دار سینه ایی کبوتر

تعدادی کبوتر ساعت بالا

۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کبودراهنگ
تعدادی کبوتر ساعت بالا

۱۰ عدد کبوتر سرور یکجا با هم بفروش میرسد

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کبودراهنگ
۱۰ عدد کبوتر سرور یکجا با هم بفروش میرسد

گمشده دست هر کیه کفتر

هفتهٔ پیش در کبودراهنگ

دو عدد کبوتر طوقی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کبودراهنگ
دو عدد کبوتر طوقی

سینه سیاه

۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کبودراهنگ
سینه سیاه

۱۰ عدد کبوتر پرشی

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کبودراهنگ
۱۰ عدد کبوتر پرشی

جفت کن کبوتر ۹ خانه

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کبودراهنگ
جفت کن کبوتر ۹ خانه

انواع خال کفتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در تهران
انواع خال کفتر
بعدی

انواع کبوتر