اتصال برقرار شد

زیور آلات یاقوت

۶۳ قیراط اصل یاقوت‌ برمه معدن موگوک

کارکرده
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
۶۳ قیراط اصل یاقوت‌ برمه معدن موگوک

انگشتر یاقوت قدیمی موزه ای

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر یاقوت قدیمی موزه ای

یاقوت راف آلکساندریت معدنی ۱۱۲ قیراطی

کارکرده
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت راف آلکساندریت معدنی ۱۱۲ قیراطی

یاقوت معدنی قرمز تراش کهنه ۳۰ قیراط

کارکرده
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت معدنی قرمز تراش کهنه ۳۰ قیراط

یاقوت کبود شفاف تراش کهنه ۳۰ قیراط

کارکرده
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت کبود شفاف تراش کهنه ۳۰ قیراط

نیم ست قدیمی صفویه الماس یاقوت برمه

کارکرده
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
نیم ست قدیمی صفویه الماس یاقوت برمه

یاقوت کبود ۴۶ قیراط

کارکرده
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت کبود ۴۶ قیراط

یاقوت آفریقایی اناری ۳۲۱ قیراط شناسنامه دار

کارکرده
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت آفریقایی اناری ۳۲۱ قیراط شناسنامه دار

یاقوت راف کبود‌ معدنی ۱۳۳ قیراط

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت راف کبود‌ معدنی ۱۳۳ قیراط

یاقوت آلکساندریت معدنی راف ۱۰۳ قیراط

کارکرده
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت آلکساندریت معدنی راف ۱۰۳ قیراط

انگشتر نقره یاقوت سانچیا کوچک اندازه

کارکرده
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر نقره یاقوت سانچیا کوچک اندازه

نگین یاقوت معدنی اناری ۱۶ قیراط

کارکرده
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
نگین یاقوت معدنی اناری ۱۶ قیراط

یاقوت معدنی گوجه‌ ای رنگ ۱۹ قیراطی

کارکرده
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت معدنی گوجه‌ ای رنگ ۱۹ قیراطی

انگشتر عقیق یمنی پرتقالی تراش یاقوت کهنه

کارکرده
۷۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
انگشتر عقیق یمنی پرتقالی تراش یاقوت کهنه

یاقوت سفید معدنی تراش برلیان کهنه

کارکرده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت سفید معدنی تراش برلیان کهنه

سنگ جواهر یاقوت راف معدنی ۲۱۵ قیراط

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
سنگ جواهر یاقوت راف معدنی ۲۱۵ قیراط

یاقوت‌ اسپینل معدنی برمه تراش اشکی

کارکرده
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت‌ اسپینل معدنی برمه تراش اشکی

یاقوت‌ کبود معدنی راف ۶۵۰ قیراط

در حد نو
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت‌ کبود معدنی راف ۶۵۰ قیراط

یاقوت آلکساندریت صنعتی تراش خارجی

کارکرده
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت آلکساندریت صنعتی تراش خارجی

بارخونه یاقوت زرد معدنی شفاف ۶۳ قیراط

کارکرده
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
بارخونه یاقوت زرد معدنی شفاف ۶۳ قیراط

یاقوت معدنی راف ماداگاسکار

کارکرده
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت معدنی راف ماداگاسکار

یاقوت گارنت ۱۹۰۰ قیراطی تراش کهنه

کارکرده
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت گارنت ۱۹۰۰ قیراطی تراش کهنه

بارخونه یاقوت سبز معدنی نایاب

کارکرده
۳۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
بارخونه یاقوت سبز معدنی نایاب

یاقوت معدنی تراش کهنه ۱۴ قیراطی

کارکرده
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه زیور آلات قدیمی در تهران
یاقوت معدنی تراش کهنه ۱۴ قیراطی
بعدی

زیور آلات یاقوت