آپارتمان دو خوابه مسکن مهرماهدشت

۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در شهرک البرز
آپارتمان دو خوابه مسکن مهرماهدشت
۱۰

فروش واحد در مسکن مهر ماهدشت

۱۴۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهرک البرز
فروش واحد در مسکن مهر ماهدشت
۹

آپارتمان ۷۸متری مسکن مهرپیام

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در شهرک البرز
آپارتمان ۷۸متری مسکن مهرپیام
۱۵

فروش آپارتمان ۷۸متردرشهرک البرز

۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک البرز
فروش آپارتمان ۷۸متردرشهرک البرز
۸

فروش اپارتمان مسکن مهر ماهدشت کلید نخورده فوول

۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مشاور میثم علیقلی وند در شهرک البرز
فروش اپارتمان مسکن مهر ماهدشت کلید نخورده فوول
۶

۸۰متر واحد مسکونی

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دستان در شهرک البرز
۸۰متر واحد مسکونی
۱

مسکن مهر ماهدشت

۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در شهرک البرز
مسکن مهر ماهدشت
۳

مسکن مهر شهرک پیام ماهدشت شهرک البرز

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
نردبان شدهدر شهرک البرز
مسکن مهر شهرک پیام ماهدشت شهرک البرز
۴

آپارتمان ۸۰متری سند دار غرق نور

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک البرز
آپارتمان ۸۰متری سند دار غرق نور
۴

مسکن مهر ماهدشت شهرک البرز

۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک البرز
مسکن مهر ماهدشت شهرک البرز
۳

اپارتمان82متری دوخوابه

۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک دیاکو مهرشهر در شهرک البرز
اپارتمان82متری دوخوابه
۱۵

اپارتمان83متری دوخوابه

۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک دیاکو مهرشهر در شهرک البرز
اپارتمان83متری دوخوابه
۱۰

آپارتمان ۸۰ متری مسکن مهر ماهدشت

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در شهرک البرز
آپارتمان ۸۰ متری مسکن مهر ماهدشت
۱۲

آپارتمان ۸۰ متری دو خوابه مسکن مهر ماهدشت

۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک البرز
آپارتمان ۸۰ متری دو خوابه مسکن مهر ماهدشت
۴

مسکن مهر ماهدشت تک بلوک وام تسویه

۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت پیش در شهرک البرز
مسکن مهر ماهدشت تک بلوک وام تسویه
۱

آپارتمان فروشی شهرک البرز ۹۴ متری

۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در شهرک البرز

83متری استان البرز برای سکنا و سرمایه گذاری

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فوری در شهرک البرز
83متری استان البرز برای سکنا و سرمایه گذاری
۶

وپروژه ساز و بسط از پروژه های شهرک

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک البرز

اپارتمان مسکن مهر ماهدشت

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک البرز
اپارتمان مسکن مهر ماهدشت
۶

۸۰ متری کلیدنخورده ، مسکن مهر ماهدشت (شهرک پیام)

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک البرز
۸۰ متری کلیدنخورده ، مسکن مهر ماهدشت (شهرک پیام)
۱۵

80دوخوابه

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک البرز
80دوخوابه
۱۴

آپارتمان ۷۸ متری دو خوابه مسکن مهر ماهدشت

۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک البرز
آپارتمان ۷۸ متری دو خوابه مسکن مهر ماهدشت
۱۰

۶۹متر محمدشهر کرج سندار وام نقدینگی کم واحد شخصی

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور دشتستانی در شهرک البرز
۶۹متر محمدشهر کرج سندار وام نقدینگی کم واحد شخصی
۲

۸۵ متر ۲۹متر عرصه

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر شهرک البرز
۸۵ متر ۲۹متر عرصه
۱۲

نمایش نقشه