خرید و اجاره باشگاه

رهن و اجاره/ مغازه تجاری/ 18متر /چهارراه ورزش

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور صبوحی مسکن آرتان در مشهد

زیر زمین ۳۵۰ متری نوسازمناسب باشگاه و..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور ابوالفضل رحیمی در مشهد

تجاری ۳۰ متری / چهاراه ورزش / شریعتی

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهمشاور رضا پهلوان در مشهد
تجاری ۳۰ متری / چهاراه ورزش / شریعتی

باشگاه بدنسازی

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
باشگاه بدنسازی

۵۰۰ متر زیرزمین باشگاه در هفت تیر

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
۵۰۰ متر زیرزمین باشگاه در هفت تیر

واگذاری باشگاه بدنسازی شیفت آقایان

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مشهد

۲۵ متر مغازه سراه هنرستان/فکوری/با زیرزمین/تجاری

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور محسن محمودی در مشهد
۲۵ متر مغازه سراه هنرستان/فکوری/با زیرزمین/تجاری

اجاره کافی شاپ باشگاه

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور حسام لواسانی در مشهد
اجاره کافی شاپ باشگاه

اجاره شیفت تایم سانس باشگاه ابتدای لادن و اقبال

ودیعه: رایگان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
اجاره شیفت تایم سانس باشگاه ابتدای لادن و اقبال

کافی شاپ باشگاه VIPجهان

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مشهد
کافی شاپ باشگاه VIPجهان

500متر فلت اوایل هفت تیر مناسب باشگاه ورزشی

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک معینی در مشهد
500متر فلت اوایل هفت تیر مناسب باشگاه ورزشی

اجاره بوفه باشگاه در بلوار کوثر

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر مشهد
اجاره بوفه باشگاه در بلوار کوثر

مغازه ۳۰ متر و ۲۵۰ متر باشگاه کارگاه زیر زمین لادن

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک حسن پور در مشهد
مغازه ۳۰ متر و ۲۵۰ متر باشگاه کارگاه زیر زمین لادن

سالن ۵۱۰مترفلت/ ابتدای هفت تیر/مناسب باشگاه

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک هاشمی در مشهد

اجاره مغازه،باشگاه،تولیدی،انبار

ودیعه: توافقی
اجاره: توافقی
هفتهٔ پیش در مشهد
اجاره مغازه،باشگاه،تولیدی،انبار

230 متر زیرزمین / مناسب باشگاه / وکیل اباد

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهآژانس املاک الهی نبش امامت ۴۶ در مشهد
230 متر زیرزمین / مناسب باشگاه / وکیل اباد

رهن و اجاره منزل امیرکبیر ک باشگاه حریر

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور کاظمی در کاشان

کافه شاپ باشگاه بدنسازی

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مشهد
کافه شاپ باشگاه بدنسازی

رهن اجاره بوفه باشگاه

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در مشهد
رهن اجاره بوفه باشگاه

اجاره باشگاه ورزشی

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مشهد

اجاره ۴۰۰متر باشگاه / زیرساخت آماده

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک مداح در مشهد
اجاره ۴۰۰متر باشگاه / زیرساخت آماده

رهن و اجاره جهت کارگاه و باشگاه با ۱۴۰ متر مربع

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در مشهد
رهن و اجاره جهت کارگاه و باشگاه با ۱۴۰ متر مربع

اجاره بوفه در باشگاه تخصصی بانوان

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در مشهد
اجاره بوفه در باشگاه تخصصی بانوان

اجاره سانس باشگاه ورزشی

ودیعه: رایگان
اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر کاشان
بعدی