در بلاگ دیوار بخوانید: خانه قدیمی بخرید؛ گردشگر جذب کنید

خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در کرمانشاه

زمین برخیابان
۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
4000متر زمین ده پهن
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین پشت ترمینال
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
زمین پشت ترمینال
۲۰۰متر دو بر سند تک برگ شهرک پیری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۲۰۰متر دو بر سند تک برگ شهرک پیری
فروش زمین پردیس
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین آموزش و پرورش روبروی زمزم
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کلنگی 850متر شریعتی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
کلنگی 850متر شریعتی
زمین آموزش وپرورش شهرک دادگستری
توافقی
۴ ساعت پیش
زمین مسکونی دو بر ، با امتیازات
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین جنوبی زیبا شهر
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین جنوبی زیبا شهر
زمین۱۵۷متری جنوبی پردیس
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین آینده دار تعاونی مسکن فرهنگیان
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین آینده دار تعاونی مسکن فرهنگیان
زمین عقیدتی سیاسی ارتش
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
زمین عقیدتی سیاسی ارتش
زمین آموزش وپرورش شهرک دادگستری
توافقی
۴ ساعت پیش
هزار متر زمین در دل شهر مناسب باغ و رستوران و ...
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین دادگستری فاز۲ (آموزش پرورش)
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
فروش زمین،واقع در سنندج
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
۱۴۰ متر زمین مسکونی جز ارازی ده مجنون
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین تجاری ولایت
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
۱۷۰ متر زیبا شهر
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین کشاورزی دیم بعداز سراب نیلوفر
توافقی
۵ ساعت پیش
زمین کشاورزی صحنه
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
زمین کشاورزی صحنه
زمین پردیس
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
زمین آموزش پرورش روبروی زمزم
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
قبلیبعدی