رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در کرمانشاه

در حال دریافت ...
اجاره زیرزمین۲۰۰متری میدان ازادی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
اجاره زیرزمین۲۰۰متری میدان ازادی
مغازه چشمه سفید
ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
چهارراه اجاق ۴۰۰ متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
۱۴ متر تجاری در وحدت
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
اجاره مغازه خیابان نهم
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
یک واحد موقعیت تجاری دربست
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ ساعت پیش
مغازه15متری،رهن واجاره،
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
اجاره زمین دیم
ودیعه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۶۰ متر خیابان نهم
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ ساعت پیش
واحد اداری مناسب مطب و دفتر کار در هرسین
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
واحد اداری مناسب مطب و دفتر کار در هرسین
اجاره مغازه 18 متری درگلریزان
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه تعاون24متری
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مغازه تعاون24متری
رهن و اجاره سوپر مارکت فعال
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
رهن و اجاره سوپر مارکت فعال
مغازه 340متری سیمتری دوم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اجاره تجاری بزرگ برخیابان اصلی فردوسی تخلیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ ساعت پیش
اجاره تجاری بزرگ برخیابان اصلی فردوسی تخلیه
مغازه تجاری برِ خیابان اصلی بازار
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
فروشگاه شوینده و بهداشتی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
فروشگاه شوینده و بهداشتی
رهن واجاره سوله
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
اجاره زیر زمین بر خیابان اصلی فرهنگیان ایستگاه 4
ودیعه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
2هکتارنیم زمین ناودرون
ودیعه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
2هکتارنیم زمین ناودرون
اجاره زمین کشاورزی آبی22هکتار
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
یک باب مغازه به منراژ ۱۰۰ متر
ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
اجاره مغازه شهرک نجفی بلوار اصلی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش
اجاره مغازه شهرک نجفی بلوار اصلی
مغازه میدان آزادی رهن کامل
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش
در حال دریافت ...
بعدی