حیوانات مزرعه در خواف روی دیوار

خروس چینی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
خروس چینی
جوجه ی لاری و دورگ لاری
۹۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
جوجه ی لاری و دورگ لاری
برهای پلواری آمده برای قربانی
توافقی
۲ هفته پیش
برهای پلواری آمده برای قربانی
بز گلابی زایده باز دوباره ابستن
توافقی
۲ هفته پیش
بز گلابی زایده باز دوباره ابستن
خروس چاق
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خروس چاق
جوجه.مرغ فروشی
۳۵,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
جوجه.مرغ فروشی
خروس تزئینی جوان وزیبا
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
خروس تزئینی جوان وزیبا
فروش گوسفند ویک عدد الاغ
توافقی
۲ هفته پیش
فروش گوسفند ویک عدد الاغ
مرغ سالم هستش نژاد خوبی داره جوجشم سالمه...
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
مرغ سالم هستش نژاد خوبی داره جوجشم سالمه...
۱۵ بره کوچک ۲بزغاله و۱۰ میش
توافقی
۲ هفته پیش
۱۵ بره کوچک  ۲بزغاله و۱۰ میش
بوقلمون گوشتی
۳۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بوقلمون گوشتی
جوجه مرغ پاکوتا
جهت معاوضه
۳ هفته پیش
جوجه مرغ پاکوتا
جوجه خروس
توافقی
۳ هفته پیش
جوجه خروس
تکشاد و بزغاله یک شاله دورگه
توافقی
۳ هفته پیش
تکشاد و بزغاله یک شاله دورگه
یک جفت مرغ و خروس لاری
توافقی
۳ هفته پیش
یک جفت مرغ و خروس لاری
یک عدد مرغ یک عدد خروس خانگی
توافقی
۳ هفته پیش
بوقلمون ماده برنزی و محلی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
بز پاکستانی
توافقی
۴ هفته پیش
بز پاکستانی
بز جوان
جهت معاوضه
۴ هفته پیش
خروس
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
خروس
بزپاکستانی
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
بزپاکستانی
بز یکساله زه اولشه.بزغاله نر پاکستاتی پرشیر
توافقی
۴ هفته پیش
بز یکساله زه اولشه.بزغاله نر پاکستاتی پرشیر
مرغ محلی
توافقی
۴ هفته پیش
مرغ محلی
مرغ لاری تخمگذارفروشی
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش
مرغ لاری تخمگذارفروشی
قبلیبعدی