رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در خرم‌آباد

ویلایی ۱۶۰متر خیابان شصت متری
ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۱ ساعت پیش
ویلایی 150 متر، کریم خان
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش
رهن واجاره خانه در میانگلال
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
رهن واجاره خانه در میانگلال
خانه ویلایی ۹۳متردر بازار
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش
خانه ویلایی ۹۳متردر بازار
خانه اجاره ای 180متری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
خانه اجاره ای 180متری
منزل گلدشت شرقی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
ویلایی٩٠متری،طبقه اول(روی همکف)،گلدشت شرقی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش
ویلایی٩٠متری،طبقه اول(روی همکف)،گلدشت شرقی
ساختمان طبقه دوم گلدشت شرقی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
ساختمان طبقه دوم گلدشت شرقی
اجاره خانه ویلایی در شصت متری بسیجیان
ودیعه: ۸۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
۱۰۰مترعلوی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
طبقه بالا گلدشت غربی خیابان رودبار
ودیعه: ۳۵ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
منزل طبقه دوم،۸۰متر،اسدآبادی
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
خانه 100 متری میانگلال
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
خونه نقلی شیک
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش
خیابان ارم روبه روی پارک ارم ۱۱۰ متری طبقه اول
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
رهن و اجاره ویلایی طبقه دوم علوی
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
خانه ویلایی واقع در ماسور مهرگان پنجم
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
رهن مسکونی
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۶ ساعت پیش
رهن مسکونی
خانه طبقه بالا 200متر
ودیعه: ۳۵ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
باغ ویلا واقع در شهرک بسیجیان
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
منزل ویلایی ۲۱۸ متری در فرهنگیان الشتر
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۱۷ ساعت پیش
منزل ویلایی ۲۱۸ متری در فرهنگیان الشتر
پشته حسین آباد پشت ۲۰ متری
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
۱۸۸ متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
طبقه بالا.گلدشت شرقی.خ.شمشاد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷ ساعت پیش
قبلیبعدی