اتصال برقرار شد

گاو گوساله

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
گاو گوساله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
گاو گوساله
در خوردنی و آشامیدنی
کمتر از ۵ آگهی

گاو گوساله بومی گوساله اش ماده ..اراک هستم .

۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شدهدر قم
گاو گوساله بومی گوساله اش ماده ..اراک هستم .

گاو گوساله سیمینتال ماده

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مشهد
گاو گوساله سیمینتال ماده

گاو گوساله برانسویٔس ماده

۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مشهد
گاو گوساله برانسویٔس ماده

گاو بدون گوساله

۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در مشهد
گاو بدون گوساله

گاو گوساله یک نر یک ماده یک ماه گوساله سفید نر هس

۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشهد
گاو گوساله یک نر یک ماده یک ماه گوساله سفید نر هس

یک راس گاو گوساله تلیسه زایده فروشی

۱۴۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مشهد
یک راس گاو گوساله تلیسه زایده فروشی

گوساله نر سیمینتال

۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مشهد
گوساله نر سیمینتال

گاو گوساله نر سمینتال

۳,۰۰۰ تومان
پریروز در مشهد
گاو    گوساله نر سمینتال

تلیسه صنعتی گوساله

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قم
تلیسه صنعتی گوساله

گوساله*گاو*گوسفند

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قم
گوساله*گاو*گوسفند

دوراس گاوگوساله سیمینتال فروشی

۱۴۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مشهد
دوراس گاوگوساله سیمینتال فروشی

۲راس گاو شیری شکم سوم یک گوساله

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مشهد
۲راس گاو شیری شکم سوم یک گوساله

گاوشیری فروشی هلشتاین

۸۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خرمدره
گاوشیری فروشی هلشتاین

تعداد هفت راس گوساله نر فروشی

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
۴ روز پیش در خرمدره
تعداد هفت راس گوساله نر فروشی

گوساله ۱۰ ماهه جنس برای نگهداری ا

۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در مشهد
گوساله ۱۰ ماهه جنس برای نگهداری ا

یک گاو شیری و3عدد گوساله ماده فروشی

۱۱۱,۲۲۲ تومان
۴ روز پیش در مشهد
یک گاو شیری و3عدد گوساله ماده فروشی

فروش انواع گاو گوساله

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قم
فروش انواع گاو گوساله

گوساله چاق و ماده آبستن

۲۱۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در قم
گوساله چاق و ماده آبستن

گاو گوساله سیمینتال ماده

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در مشهد
گاو گوساله سیمینتال ماده

گوساله ماده

۱۵۴,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در مشهد
گوساله ماده

فروش گاوگوساله دارنرپرشیردوشکم

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قم
فروش گاوگوساله دارنرپرشیردوشکم

گوشت گرم میش،بره،گوساله،ماده گاو

۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش در مشهد
گوشت گرم میش،بره،گوساله،ماده گاو

گوشت گوساله جوانه وگاو

نو
۴۴۴,۴۴۴ تومان
هفتهٔ پیش در مشهد
گوشت گوساله جوانه وگاو

گوساله گاو تخک

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۲ تومان
هفتهٔ پیش در مشهد
گوساله گاو تخک
پیشنهاد جستجوی جدید
گاو گوساله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
گاو و گوساله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
گاو با گوساله
در حیوانات مزرعه
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

گاو گوساله